Ajankohtaista

 • Into rekrytoi alueellisen työn asiantuntijan

  Julkaistu:

  Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry rekrytoi asiantuntijan Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskukseen

  Lue uutinen ”Into rekrytoi alueellisen työn asiantuntijan”

 • Into: Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli: työnhakuvelvollisuuden sijaan tarvelähtöisiä palveluja

  Julkaistu:

  Into oli 18.11. eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana ns. pohjoismaisesta työvoimapalveluiden mallista. TE-palveluiden henkilöstöresurssien ja työnhakijoiden henkilökohtaisen palvelun lisääminen on tarpeen. Työnhakuvelvollisuuden sijaan olennaista olisi panostaa ohjauksellisiin TE-palveluihin sekä tarvelähtöisiin valmennus-, kuntoutus- ja työllistämispalveluihin.

  Lue uutinen ”Into: Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli: työnhakuvelvollisuuden sijaan tarvelähtöisiä palveluja”

 • Ei mitkään turhat vaalit

  Julkaistu:

  Sote-uudistus on edennyt nyt vihdoin siihen pisteeseen, että eri tahot valmistelevat aluevaaleihin vaikuttamistyön teemoja, ehdokkaita nimetään ja väliaikaishallinto valmistelee vuonna 2023 tapahtuvaa isoa järjestämisvastuiden siirtoa. Uudistus on kuitenkin ollut puheenaiheena niin pitkään, että mielenkiinto sen sisältöön on uhkaavasti hiipumassa. Nyt on kuitenkin käsillä historialliset vaalit, kahdestakin näkökulmasta: ensimmäiset hyvinvointialueiden valtuutetut valitaan ja ennen kaikkea nämä valtuutetut rakentavat perustan hyvinvointialueiden toiminnalle.

  Lue uutinen ”Ei mitkään turhat vaalit”

 • Työpajat tukevat nuoria opiskeluissa laajentuneen oppivelvollisuuden aikana

  Julkaistu:

  Oppivelvollisuuden laajentaminen tarjoaa työpajoille mahdollisuuden toimia koulutuksen järjestäjän vaihtoehtoisena oppimisympäristönä. Myös uusi tutkintoon valmentava koulutus tuo työpajoille uusia yhteistyömahdollisuuksia. 24.11. verkossa järjestettävä Synergiaseminaari kokoaa yli 150 työpajojen ja koulutuksen järjestäjän edustajaa vahvistamaan yhteistyötään.

  Lue uutinen ”Työpajat tukevat nuoria opiskeluissa laajentuneen oppivelvollisuuden aikana”

 • Oppivelvollisuuden laajentuminen toi velvollisuuden, mutta toteutuuko oikeus opiskeluun kaikkien nuorten kohdalla?

  Julkaistu:

  Olemme nyt eläneet joitakin kuukausia laajentuneen oppivelvollisuuden aikaa. Marraskuun taitteessa alkaa olla aika tehdä ensimmäisiä koulutuspaikan osoittamisia, jos nuorelle ei ole sopivaa opiskelupaikkaa muuten löytynyt. Lahdessa asuinkunnan vastuuviranomainen on oppivelvollisuuden tuen suunnittelija, joka toimii meillä nuorisopalveluissa Nuorten tukipalveluissa. Olemme siis päässeet aitiopaikalta kokemaan oppivelvollisuusasiaa. Palvelupäällikkö Jaana Lehtinen Lahden nuorisopalveluista avaa kokemuksia oppivelvollisuuden laajentamisen käytännöistä.

  Lue uutinen ”Oppivelvollisuuden laajentuminen toi velvollisuuden, mutta toteutuuko oikeus opiskeluun kaikkien nuorten kohdalla?”

 • Kansanedustaja Riitta Mäkinen Inton puheenjohtajaksi vuosille 2022-2023

  Julkaistu:

  Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n syyskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2022–2023 kansanedustaja Riitta Mäkisen (sd.) Keski-Suomesta. Hän on toiminut Inton puheenjohtajana vuosina 2020–2021. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 17.11. Helsingissä. 

  Lue uutinen ”Kansanedustaja Riitta Mäkinen Inton puheenjohtajaksi vuosille 2022-2023”

 • Inton ratkaisut aluevaaleihin: Huomio lähipalveluihin

  Julkaistu:

  Aluevaaleissa päätetään keskeisten palveluiden saatavuudesta ja palveluverkostosta. Miten hyvinvointialueilla voidaan vahvistaa nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien osallisuutta? Inton aluevaaliteemat tarjoavat tähän kolme ratkaisua.

  Lue uutinen ”Inton ratkaisut aluevaaleihin: Huomio lähipalveluihin”

 • Into opinnollistaa omia koulutuksia!

  Julkaistu:

  Into on tehnyt yhteistyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun - Xamk kanssa koulutusten opinnollistamiseksi. Osallistujilla on nyt mahdollisuus saada 2 opintopistettä Inton perehdyttävistä koulutuksista.

  Lue uutinen ”Into opinnollistaa omia koulutuksia!”

 • Into: Osatyökykyisten työllisyyttä voidaan edistää nykyisiä välityömarkkinoita kehittämällä

  Julkaistu:

  Into lausui ja oli kuultavana 10.11.2021 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa Työkanava Oy:n perustamisesta. Esityksen mukaan Suomeen perustettaisiin valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tarkoituksena olisi työllistää vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä. Osatyökykyisten työllistämisen edistäminen on tärkeää, mutta tarvitaanko siihen uutta yritystä?

  Lue uutinen ”Into: Osatyökykyisten työllisyyttä voidaan edistää nykyisiä välityömarkkinoita kehittämällä”

 • Om inspiration och ungdomsverkstädernas roll i samhället

  Julkaistu:

  Hur har du hittat din grej? I bloggserien "Alla inspireras av något!" berättar de som jobbar som uppsökare, på ungdomsverkstäderna, tjänsternas kunder, intressenterna och beslutsfattarna vad de inspireras av i sina liv, i arbetet eller som kunder. Den här gången är det Peter Pahlman som antar bloggutmaningen. Han berättar om vad han inspireras av i sitt arbete som sakkunnig i studiemotsvarande verkstadsverksamhet.

  Lue uutinen ”Om inspiration och ungdomsverkstädernas roll i samhället”

 • Into: Korona on lisännyt palvelutarpeita – etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa vahvistettava

  Julkaistu:

  Into jätti lausunnon ja oli valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston kuultavana valtion vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Into käsittelee lausunnossaan pyydetyn mukaisesti nuorisotyön tilannetta ja haasteita, nuorten osallisuuden vahvistamista sekä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tarpeita ja resursseja. Lisäksi Into nostaa esille nuorten työllisyyden edistämisen.

  Lue uutinen ”Into: Korona on lisännyt palvelutarpeita – etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa vahvistettava”

 • Lisää yhteistä kehittämistä, hintataso kohdilleen ja asiakasohjaus kuntoon!

  Julkaistu:

  Sote-uudistus tulee muuttamaan olennaisesti työpajakenttää ja sen palveluita. Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle vuoden 2023 alussa. Tällä hetkellä osa työpajoista tekee näissä palveluissa yhteistyötä sote-kuntayhtymien kanssa. Vaikka rakenteet muuttuvat ja toimijatahot osin vaihtuvat, työpajoilta kertyneitä kokemuksia kannattaa hyödyntää sote-uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa!

  Lue uutinen ”Lisää yhteistä kehittämistä, hintataso kohdilleen ja asiakasohjaus kuntoon!”

 • Työpajojen käsitteet ja laatukriteerit -verkkokuulemistilaisuudet

  Julkaistu:

  Tervetuloa keskustelemaan työpajatoiminnan käsitteiden uudistamisesta ja työpajatoiminnan laatukriteereistä! Into on käynnistänyt kehittämistyön, jonka tavoitteena on määritellä ja uudistaa työpajatoiminnan käsitteistöä ja luoda työpajatoiminnan laatukriteerit yhteiskehittelyyn perustuen. Osana tätä prosessia toteutamme neljä samansisältöistä verkkokuulemistilaisuutta työpajakentän edustajille. Tavoitteena on käydä keskustelua nyt tunnistetuista käsitteiden uudistamistarpeista ja laatukriteerien ehdotuksista sekä kerätä näihin liittyviä kommentteja ja ajatuksia. Tilaisuuksien fasilitaattorina … Jatkuu

  Lue uutinen ”Työpajojen käsitteet ja laatukriteerit -verkkokuulemistilaisuudet”

 • Ymmärrätköhän miten paljon hyvää se tekee?

  Julkaistu:

  Miten sinä olet löytänyt oman juttusi? Kuka tai mikä on auttanut sinua polulla kohti omia unelmia? Mitä yhteiskunnassa pitäisi tehdä, jotta jokainen saisi mahdollisuuden elää omannäköistä elämää? Into haastaa etsivän nuorisotyön, työpajat, nuoret, valmentautujat, yhteistyökumppanit ja päättäjät vastaamaan. Tällä kertaa innostumista ja oman polun löytämistä pohtii Intosta etsivän nuorisotyön asiantuntija ja hevosavusteisen toiminnan ohjaaja Emmi Paananen.

  Lue uutinen ”Ymmärrätköhän miten paljon hyvää se tekee?”

 • Uppsökande ungdomsarbetarnas arbetshälsa

  Julkaistu:

  Into deltar i veckan för ungdomsarbete 11-17.10. Veckans tema i år är välmående inom ungdomsområdet. Under veckan publicerar Into bloggar som fokuserar på välbefinnande, hur man mår på jobbet och meningsfullt arbete från uppsökande ungdomsarbetets och ungdomsverkstädernas synvinkel. Den här gången skriver Camilla Sjöskog, koordinator för svenskspråkigt uppsökande ungdomsarbete.

  Lue uutinen ”Uppsökande ungdomsarbetarnas arbetshälsa”

 • Nuorisotyön rahoitusuutiset synkensivät horisontin

  Julkaistu:

  Opetus- ja kulttuuriministeriön leikkauslistan uutisoinnin osuminen Nuorisotyön viikolle ei kohottanut mielialaa. Koronaepidemian myötä nuorten hyvinvointi on heikentynyt ja tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Nuorisotyöhön kohdistuvat leikkaukset osuvat pahimpaan mahdolliseen ajankohtaan.

  Lue uutinen ”Nuorisotyön rahoitusuutiset synkensivät horisontin”

 • Työpajavalmennuksen mielekkyys nousee onnistumisista

  Julkaistu:

  Into on mukana nuorisotyön viikolla 11.-17.10. Viikon teemana on tänä vuonna hyvinvointi nuorisoalalla. Viikon aikana julkaistaan blogeja, joissa tarkastellaan hyvinvointia, työssä jaksamista ja työn merkityksellisyyttä erityisesti etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan näkökulmasta. Tällä kertaa kirjoittajina ovat työpajojen alueelliset koordinaattorit Sari Rantala Keski-Suomesta ja Veijo Wienkoop pääkaupunkiseudulta.

  Lue uutinen ”Työpajavalmennuksen mielekkyys nousee onnistumisista”

 • Etsivän nuorisotyöntekijän työssäjaksaminen – helmet ja haasteet

  Julkaistu:

  Into on mukana nuorisotyön viikolla 11.-17.10. Viikon teemana on tänä vuonna hyvinvointi nuorisoalalla. Viikon aikana julkaistaan blogeja, joissa tarkastellaan hyvinvointia, työssä jaksamista ja työn merkityksellisyyttä erityisesti etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan näkökulmasta. Tällä kertaa kirjoittajina ovat etsivät nuorisotyöntekijät Taru Lillberg ja Mari Virtanen Kotkasta.

  Lue uutinen ”Etsivän nuorisotyöntekijän työssäjaksaminen – helmet ja haasteet”

 • Koronavuosi on heikentänyt etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelevien hyvinvointia

  Julkaistu:

  Haastavaa kohtaamistyötä nuorten parissa tekevistä ammattilaisista merkittävä osa ei usko työskentelevänsä viiden vuoden päästä samoissa tehtävissä. Into kartoitti kyselyllä etsivien nuorisotyöntekijöiden ja työpajoilla työskentelevien työhyvinvointia. Ammattilaisilta kysyttiin, miten koronavuosi on vaikuttanut työn tekemiseen ja millaisten asioiden koetaan vaikuttavan työhyvinvointiin. Kyselyyn vastasi yli 250 etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelevää ammattilaista.

  Lue uutinen ”Koronavuosi on heikentänyt etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelevien hyvinvointia”

 • Ehdota jäsentä Inton hallitukseen

  Julkaistu:

  Inton jäsenorganisaatioilla on nyt mahdollisuus tehdä esityksiä hallituksen jäseniksi! Ehdotukset hallituksen jäseniksi tulee jättää 15.10.2021 mennessä. Syyskokouksessa 17.11.2021 valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosille 2022-2023 ja valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kolme varsinaista jäsentä vuosille 2022–2023 ja kolme varajäsentä vuodelle 2022.

  Lue uutinen ”Ehdota jäsentä Inton hallitukseen”

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry