Alueelliset verkostot

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan alueelliset verkostot toimivat kaikkien maakuntien alueella. Lisäksi molemmissa työmuodoissa toimii ruotsinkieliset verkostot. Kunkin verkoston toimintaa vetää alueellinen koordinaattori.

Työpajojen alueellisten verkostojen koordinaation tavoitteena on:

 • vahvistaa työpaja-ammattilaisten osaamista sekä mahdollistaa keskinäinen vertaistuki
 • mahdollistaa alueellista yhteistyötä ja vertaiskehittämistä
 • innostaa ja osallistaa alueen työpajoja yhteiseen vaikuttamistyöhön ja työpajojen toimintaedellytysten vahvistamiseen
 • vahvistaa työpajatoiminnan laatua ja tukea työmuodon jatkuvaa kehittymistä
 • toimia aktiivisena viestijänä alueen työpajojen, Inton, opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston välillä valmentautujien äänen vahvistamiseksi sekä ajankohtaisiin ilmiöihin tarttumiseksi.

Into koordinoi ja kehittää työpajojen ja etsivän nuorisotyön alueellisten verkostojen toimintaa valtakunnallisella tasolla yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa.

Työpajojen alueelliset verkostot

 1. Lappi
 2. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
 3. Pohjois-Karjala
 4. Pohjois-Savo
 5. Etelä-Savo
 6. Pohjanmaat
 7. Keski-Suomi
 8. Pirkanmaa
 9. Satakunta
 10. Varsinais-Suomi
 11. Kaakkois-Suomi
 12. Kanta-Häme ja Päijät-Häme
 13. Uusimaa
 14. Pääkaupunkiseutu
 15. ULA – svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder

Yhteystiedot

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry