Opinnollistamisen alueelliset verkostot ja asiantuntijatyöryhmä

Into koordinoi opinnollistamisen alueellisia verkostoja sekä valtakunnallista opinnollistamisen asiantuntijaryhmää.

Opinnollistamisen alueelliset verkostot

Opinnollistamisen alueellisten verkostojen toiminta käynnistettiin loppuvuodesta 2020 Työpajojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyön linjausten pohjalta. Verkostot kattavat koko Manner-Suomen ja niiden toimintaan ovat tervetulleita kaikki opinnollistamisen parissa työskentelevät tahot. Syyskuussa 2023 verkostojen toimintaan on osallistunut reilusti yli 800 henkilöä n. 250 organisaatiosta.

Into järjestää verkostojen tapaamisia 3-4 kertaa vuodessa. Verkostot tarjoavat kunkin alueen toimijoille foorumin vertaiskehittämiselle ja verkostoitumiselle. Lisäksi tarjolla on tietoiskuja opinnollistamiseen linkittyvistä ajankohtaisista asioista. Mukaan verkostoihin pääsee olemalla yhteydessä Inton opinnollistamisen asiantuntijaan.

Verkostot toimivat seuraavilla alueilla:

  • Häme
  • Itä-Suomi
  • Kaakkois-Suomi
  • Keski-Suomi ja Pirkanmaa
  • Pohjanmaa
  • Pohjois-Suomi
  • Satakunta ja Varsinais-Suomi
  • Uusimaa

Opinnollistamisen asiantuntijatyöryhmä

Into perusti alueellisten verkostojen tueksi opinnollistamisen asiantuntijatyöryhmän kesäkuussa 2021. Ryhmän tehtävänä on hahmotella opinnollistamisen valtakunnallisen kehittämisen askelmerkkejä tulevien vuosien osalta. Ryhmä ottaa myös kantaa opinnollistamisverkostoissa esille nousseisiin kysymyksiin ja tuo lisäksi esille ideoita opinnollistamisen käytäntöihin liittyen.

Ryhmä on koottu avoimen haun pohjalta. Siihen kuuluu työpajatoimijoita, koulutuksen järjestäjiä, hankeosaajia sekä näiden rajapinnassa työskenteleviä.

Ryhmän kokoonpano:

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry