Opinnollistamisen hyvät käytännöt

Ehdotuksia opinnollistamisen hyvistä käytännöistä pyydettiin Synergiaseminaarin osallistujilta ja Inton opinnollistamisverkostoilta marraskuussa 2022. Inton opinnollistamisen asiantuntijatyöryhmä valitsi annettujen ehdotusten pohjalta tammikuussa 2023 seuraavat 9 käytäntöä esiteltäviksi verkostojen tapaamisissa maalis-huhtikuussa 2023. Tallenteet esityksistä löytyvät playlistiltä, johon linkki alla.

Työpajan ja koulutuksen järjestäjän yhteistyökuviot

  • Työvoimalasäätiön ja Lappian sopimuksellinen yhteistyö
  • Nuorisoverstaan ja Joensuun kaupungin TUVA-yhteistyö
  • Rasekon, pajatoimijoiden ja Valo-valmennuksen yhteistyömalli
  • YTO-aineiden toteuttaminen koulutuksen järjestäjän ja työpajan yhteistyönä
  • Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tukeminen Silta-Koutsi -mallin avulla

Työpajatoiminnan toimintamallien kehittäminen osaksi vältyömarkkinoita ja työelämää

  • Välityömarkkinapolut ja osaamisen kerryttäminen
  • Opinnollistamismallien yhdistäminen jatkumoiksi, case Kisälli-koulutuspilotti ja PAIKKO
  • Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -hanke, erityisesti perehdyttäminen
  • VoL1 -hanke ja ammatillinen etävalmennus PAIKKO -järjestelmää hyödyntäen

Hyödyllisiä linkkejä

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry