Opinnollistamisen hyvät käytännöt

Ehdotuksia opinnollistamisen hyvistä käytännöistä pyydettiin Synergiaseminaarin osallistujilta ja Inton opinnollistamisverkostoilta marraskuussa 2022. Inton opinnollistamisen asiantuntijatyöryhmä valitsi annettujen ehdotusten pohjalta tammikuussa 2023 seuraavat 10 käytäntöä esitettäviksi verkostojen tapaamisissa maalis-huhtikuussa 2023. Tallenteet esityksistä löytyvät playlistiltä, johon linkki alla.

Työpajan ja koulutuksen järjestäjän yhteistyökuviot

  • Työvoimalasäätiön ja Lappian sopimuksellinen yhteistyö
  • Nuorisoverstaan ja Joensuun kaupungin TUVA-yhteistyö
  • Rasekon, pajatoimijoiden ja Valo-valmennuksen yhteistyömalli
  • YTO-aineiden toteuttaminen koulutuksen järjestäjän ja työpajan yhteistyönä
  • Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tukeminen Silta-Koutsi -mallin avulla

Työpajatoiminnan toimintamallien kehittäminen osaksi vältyömarkkinoita ja työelämää

  • Välityömarkkinapolut ja osaamisen kerryttäminen
  • Opinnollistamismallien yhdistäminen jatkumoiksi, case Kisälli-koulutuspilotti ja PAIKKO
  • Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -hanke, erityisesti perehdyttäminen
  • VoL1 -hanke ja ammatillinen etävalmennus PAIKKO -järjestelmää hyödyntäen
  • Työpajatoiminnan laatukriteerit opinnollistamisen näkökulmasta

Hyödyllisiä linkkejä

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry