Into vaikuttajana

Inton vaikuttamistyön ydin on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen. Into tekee etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa tunnetuksi valtakunnallisesti inhimillisesti kohtaavina ja ammattitaitoisina palveluina. Into osallistuu rohkeasti ja rakentavasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Into etsii aktiivisesti ratkaisuja ja nostaa esiin jo olemassa olevia hyviä toimintamalleja.  

Into tekee vaikuttamistyötä

 • osallistumalla vaikuttamistapaamisiin ja työryhmiin
 • antamalla lausuntoja ministeriöille ja eduskunnan valiokunnille
 • kirjoittamalla kannanottoja ja blogikirjoituksia ja keskustelemalla somessa
 • järjestämällä tilaisuuksia ja käyttämällä puheenvuoroja sidosryhmien tilaisuuksissa.

Into vaikuttaa lainvalmisteluun ja budjettiesityksiin, seuraa lakien toimeenpanoa ja tarjoaa vaikuttavia ratkaisuja osallisuuden vahvistumiseen sekä siirtymiin kohti työelämää ja opiskelua. Vaikuttamistyöllä Into on mukana rakentamassa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on parempi olla. Into tuo esiin etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan hyötyä, merkitystä, tuloksia ja vaikuttavuutta.  Intolla on osaamista ja näkemystä siitä, miten kaikki saadaan mukaan, ettei kukaan jää ulkopuolelle. 

Into on asiantuntija seuraavissa aiheissa:

 • etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
 • osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen
 • syrjäytyminen, syrjäytymisen ja ulkopuolisuuden ehkäisy
 • nuorten itsenäistymisen, osaamisen ja työllisyyden tukeminen
 • aikuisten osaamisen ja työllisyyden tukeminen
 • aktiivinen työvoima- ja sosiaalipolitiikka ja niihin liittyvät toimenpiteet
 • osaamisen tunnistaminen ja kerryttäminen sekä opinnollistaminen vaihtoehtoisissa oppimisympäristöissä
 • oppivelvollisuuden laajentaminen tukea tarvitsevien nuorten näkökulmasta
 • kohtaavat kokonaisvaltaiset palvelut, monialaisuus
 • kokemusasiantuntijuus kentältä

Into tekee vaikuttamistyötä tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisten nuoriso-, sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Yhdistyksellä on toimivat suhteet toimintojen kannalta keskeisiin ministeriöihin, Opetushallitukseen, Kuntaliittoon ja aluehallintovirastoihin. Lisäksi teemme kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla muiden eurooppalaisten kattojärjestöjen kanssa International Production School Organisationin (IPSO) toimintaan. 

Inton vaikuttamistyö perustuu etsivän nuorisotyön ja työpajojen toimijoilta kerättyihin näkemyksiin ja käytännön kokemuksiin. Ota meihin yhteyttä kaikissa vaikuttamistyön teemoissa!

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry