Tulosta sivu

Työpajatoiminta Suomessa

Vaikuttavaa työpajatoimintaa - lukuja työpajatoiminnasta

Työpajatoiminta Suomessa

 • yhdistää vaikuttavasti yksilöllisen valmennuksen, osaamista kerryttävät työtehtävät ja vertaistuen.
 • edistää tuloksellisesti koulutus- ja työmarkkinoille sijoittumista.
 • tukee osallisuutta ja arjenhallintaa.
 • perustuu tehokkaalle monialaiselle yhteistyölle työllisyys-, koulutus-, nuoriso- ja sote-palveluiden välillä.
 • kattaa 95 % Suomen kunnista
 • toimintaan osallistuu vuosittain yli 27 000 valmentautujaa, joista lähes 15 000 on alle 29-vuotiaita nuoria.
 • työpajat voivat olla hallinnollisesti kunnallisen, seutukunnallisen tai kuntayhtymän, säätiön, yhdistyksen tai jonkun muun organisaation ylläpitämiä. Suurin osa työpajoista on kunnallisia.

Työpajat Suomessa-infograafi (jpg)

Vuonna 2019

 • Työpajatoimintaan osallistui 25 971 valmentautujaa, joista 14 424 oli alle 29-vuotiaita nuoria.
 • Suurin osa valmentautujista oli kuntouttavassa työtoiminnassa työpajalla.
 • Suurin osa työpajojen valmentautujista oli miehiä.
 • Yleisimmät työpajatoimintaan ohjaavat tahot olivat työhallinto, sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisotyö ja oppilaitokset. 12 % valmentautujista tuli suoraan työpajalle omasta, läheisen tai ystävän aloitteesta.
 • Suurin osa valmentautujista oli pelkän peruskoulututkinnon varassa.
 • Työpajojen valmentautujat puhuivat äidinkielenään noin 60 eri kieltä.
 • 4/5 nuoresta sijoittui positiivisesti työpajajakson jälkeen koulutukseen,
  työhön tai muuhun ohjattuun toimintaan, esimerkiksi kuntoutukseen. Koulutukseen ja työhön työpajalta jatkoi noin puolet.
 • Työpajoilla työskenteli lähes 2000 työntekijää.

Lue lisää työpajatoiminnasta vuonna 2019 (Työpajatoiminta 2019 -raportti, pdf)

Tutustu työpajatoiminnan tilastoihin nuorisotilastot.fi-sivustolla

 

Valmentautujat ovat tyytyväisiä työpajalta saamaansa tukeen

 • Inton Sovari-vaikuttavuusmittarin mukaan yli 90 % valmentautujista on kokenut sosiaalista vahvistumista työpajajakson aikana. Sovari-mittarin tulokset perustuvat yli 5 200 valmentautujan arvioon työpajatoiminnasta.
 • Erityisen myönteisiä edisaskelia on koettu arjenhallinnassa (76 %), opiskelu- ja työelämävalmiuksissa (74 %) ja elämänhallinnassa ja tavoitteellisuudessa (75 %).
 • Valmentautujat antavat työpajatoiminnalle erinomaisen arvion 4,3 asteikolla 1-5.

Tutustu Sovari-mittarin valtakunnallisiin tuloksiin työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä vuodelta 2019.