Päivi Kandolin, Seinäjoki

Alue: Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa
Etsivänä:  Marraskuusta 2008

Mikä etsivässä nuorisotyössä on hienoa? 

Parasta etsivässä nuorisotyössä on se, että saa oikeasti auttaa ja kohdata nuoria. Työ on haastavaa ja vastuu on suuri, mutta siten myös onnistumisen kokemukset ovat äärimmäisen palkitsevia. Jokainen päivä on erilainen ja juuri työn monipuolisuus ja haasteellisuus tekevät työstä niin mielenkiintoista. Työn vastuu ja vapaus kannustavat työntekijänä pyrkimään joka tilanteessa parhaimpaansa ja kehittymään työntekijänä ja sosiaalisen nuorisotyön ammattilaisena. Työtä saa ja on hyvä tehdä omalla persoonallaan, mikä on itselleni todella tärkeää. Koen, että vain siten saavuttaa parhaimman yhteyden ja onnistuneen kohtaamisen nuoren kanssa.

Kerro mieleenpainuvin tarina nuoresta.

Olen tehnyt etsivää nuorisotyötä yli 11 vuotta ja kohdannut tänä aikana satoja nuoria. Jokainen nuoren kohtaaminen on ainutlaatuinen, ja jokaisen nuoren tarinat ovat koskettavia ja mieleenpainuvia. Välillä raadollisen rankkoja, välillä onnenkyyneliin liikuttavia. Koen kuitenkin, että on mahdotonta eritellä yksittäistä mieleenpainuvinta tarinaa nuoresta, koska jokainen tarina on omassa viitekehyksessään ainutlaatuinen. Yleisesti ottaen mieleenpainuvimpia ovat tarinat ja tilanteet, joissa syystä tai toisesta työskentely tai tilanne on ollut erityisen haastava ja hyvän kontaktin saaminen nuoreen hankalaa. Kun tällaisista lähtökodista päädytään toivottuun tai vielä parempaan lopputulokseen, onnistumisen kokemus yhdessä nuoren kanssa jaettuna on ikimuistoinen.

Etsivän nuorisotyön nuoret tulevat hyvin lähelle työntekijää monin tavoin. Usein puhutaan arkaluontoisista syvälle luotaavista asioista suurella luottamuksella ja avoimin sydämin. Kohtaaminen on mielestäni etsivän nuorisotyön suurin yksittäinen vahvuus, ja se tehdään oman persoonan vahvuuksilla ja erityispiirteillä sekä suurella sydämellä. Nuoret tuntevat tämän ja lähtökohtaisesti luottavat hyvin etsivään. Nuoren kiitos, joka kumpuaa monien epäonnistumisten, vaikeuksien ja pettymysten jälkeen syvältä sydämen sopukoista on mielestäni etsivälle kaikkein arvokkain osoitus hyvin tehdystä työstä.

Miten maailmasta tehdään parempi paikka?

Kohtaamalla nuori: Tasavertainen nuorta arvostava kohtaaminen, jossa annetaan tarvittava aika nuoren tilanteen kuulemiselle ja oikean polun löytymiselle.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry