Inton koulutustarjonta

Alta löydät listattuna kaikki Inton omat koulutukset. Koulutukset on jaettu kahteen eri osioon: säännöllisesti järjestettävät ja erikseen tilattavat koulutukset.

Ensimmäisen osion koulutukset pyörivät säännöllisesti, katso tulevat toteutukset tapahtumakalenteristamme.

Toisen osion koulutukset järjestetään alueellisen koordinaattorin tilauksesta alueverkostojen tilaisuuksissa. Tiedustele mahdollisuutta tilata koulutus suoraan alueelliselta koordinaattorilta tai kouluttajalta. Koulutuksen toteutustapa sovitaan tapauskohtaisesti joko verkkoon tai paikan päälle. Inton sähköpostit ovat muotoa etu.sukunimi@intory.fi.

Säännöllisesti järjestettävät koulutukset

Työpajatoiminnan ABC -verkkokurssi (2op)

Verkkokurssi on suunnattu työ- ja yksilövalmentajille. Perehdyt työpajatoimintaan ja sen peruskäsitteisiin. Tutustut työpajatoiminnan historiaan ja näet, miten työpajatoiminta sijoittuu palvelujärjestelmään. Opit tunnistamaan valmennuksen tasoja ja palvelumuotoja sekä niihin kuuluvia valmennusmenetelmiä. Kurssilla painottuu tavoitteellinen ja suunnitelmallinen valmennus, jonka edellytyksenä on valmennusprosessin tunteminen ja arvioinnin sijoittaminen osaksi työpajan toimintaa. Kurssilla opit ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden tukemisen osuuden työpajatyössä ja saat vinkkejä puheeksi ottamisen menetelmiin. Tunnistat myös verkostotyön merkityksen valmennustyössä ja oman roolisi monialaisessa yhteistyössä.

Kurssin jälkeen osaat kertoa oman työpajasi sisällöstä, sen perustehtävästä ja toimintamuodoista. Osassa tehtävistä pääset vertailemaan muiden tuottamia sisältöjä omiisi ja opit uusia valmennusmenetelmiä. Kurssitehtävässä pääset myös tutustumaan toiseen työpajaan joko livenä tai etänä, jolloin näkemyksesi työpajatoiminnasta laajenee entisestää. Kurssilla olet tutustunut lähettäviin tahoihin ja haastatellut verkostostasi valitsemaasi tahoa sekä tehnyt verkostokartan oman työpajasi yhteistyökumppaneista.

Kurssin jälkeen olet työpajatoiminnan ammattilainen, valmentaja, joka osaa kertoa omasta työstään ja työpajatoiminnan tavoitteista. Tärkeimpänä kaikesta pystyt tukemaan valmentautujia kohti heidän valitsemiaan tavoitteita. Kurssista saat todistuksen, kun olet suorittanut moduuleihin liittyvät tehtävät.

Täältä tullaan etsivä nuorisotyö! -verkkokurssi (2op)

Perehdyttävässä koulutuksessa tutustutaan etsivän nuorisotyöntekijän työrooliin, työotetteeseen sekä työmuodon arvoihin ja tavoitetteisiin. Perehdyttävä koulutus tukee perehtymistä käytännön työhön ja monipuoliseen arkeen, samalla myös ammatti-identiteettiin sekä laajaan etsiväyhteisöön. 

Kyseessä on etsivään nuorisotyöhön perehtyville, alle 6kk työssä olleille tarkoitettu valtakunnallinen verkkoperehdytys. Koulutukseen sisältyy aloitus- ja lopetustapaamiset Zoomissa sekä tapaamisten väliin jäävä noin 5 viikon itseopiskelujakso Inton verkkokoulutusalustalla. Itseopiskelu pitää sisällään kiinnostavia työn tärkeimpiin kysymyksiin pureutuvia tallenteita sekä erilaisia tehtäviä. Perehdytys on koulutuksellinen ja tukee esihenkilön, organisaation sekä alueellisen koordinaattorin perehdytystä.

Koulutuksessa saat tietoa seuraavista teemoista: Etsivä nuorisotyö, nuorisotyö, etsivä työote, arvot ja periaatteet, työn tavoite, kasvatus, sosiaalinen vahvistaminen, työntekijän rooli, työmuodot ja menetelmät, työn rakenteet, tiedon tuottaminen ja vaikuttaminen, monialainen yhteistyö, työhyvinvointi.

Opinnollistamisen perusteet

Opinnollistamisen perusteet -koulutuskokonaisuus on suunnattu kaikille työpajoilla opinnollistamisen parissa työskenteleville lähtötasosta riippumatta. Koulutus koostuu Inton opinnollistamisen mallia käsittelevästä luentovideosta, työpajojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyön linjauksia käsittelevästä luentovideosta, opinnollistamisen prosessit -klipistä, opinnollistamistyössä käytettävien työkalujen esittelyvideoista, TUVA -casevideoista ja päätöswebinaarista, jossa tarjotaan mahdollisuus vertaiskehittämiselle ja käsitellään kurssin aikana heränneitä kysymyksiä ja kommentteja.

Arviointi valmennuksessa

Arviointi valmennuksessa koostuu kahdesta verkkokoulutuksesta ja etätehtävästä. Koulutuksessa perehdytään valmennuksen arviointiprosessiin ja erityisesti havainnointi-ja vuorovaikutustaitoihin arvioinnin keskeisinä elementteinä. Saat välineitä valmennustyöhön ja oppimista tukevaan vuorovaikutukseen työpajoilla. Koulutuksesta saa todistuksen.

Vaikuttava valmennus

Työ- ja yksilövalmennuksen jatkokoulutus. Tavoitteena on syventää ymmärrystä valmennuksen palvelumuodoista, tavoitteista, sisällöistä sekä ammatillisesta osaamisesta työpajalla ja yhteistyöverkostossa.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että osallistuja on aiemmin käynyt Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet -koulutuksen tai Työpajatoiminnan ABC -verkkokurssin.

Etsivän nuorisotyön hiljainen tieto

Kolmipäiväisen verkkokoulutuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi osallistujan omaa asiantuntijuutta sekä tietoja ja taitoja, jota etsivä nuorisotyö on tekijälleen opettanut. Koulutus kääntää katseen konkareiden henkilökohtaiseen osaamiseen sekä käsityksiin omasta työstä. Koulutuksessa opit tuntemaan sekä arvostamaan itseäsi ammattilaisena paremmin. Verkkokoulutuspäivät koostuvat erilaisista ryhmä- ja yksilötehtävistä, lisäksi teet pieniä välitehtäviä koulutussessioiden välissä. Kokemussuositus minimi. 4v etsivää nuorisotyötä.

Sovarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-mittari kokoaa nuorten kokemuksia etsivästä nuorisotyöstä ja sen vaikutuksista. Miten etsivä nuorisotyöntekijä voi hyödyntää Sovaria omassa työssään? Miten etsivää nuorisotyötä arvioidaan sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta? Koulutuksessa käydään läpi etsivän nuorisotyön valtakunnallisia/alueellisia Sovari-tuloksia. Samalla annetaan mallia ja ideoita siihen, miten tietoa kerätään ja miten Sovari-tuloksia voidaan hyödyntää etsivän nuorisotyötyön arvioimisessa, kehittämisessä ja viestinnässä.

Sovarin hyödyntäminen työpajoilla

Sovari kokoaa valmentautujien kokemuksia työpajatoiminnasta ja sen vaikutuksista. Miten Sovaria voidaan hyödyntää työpajalla? Miten työpajatoimintaa voidaan arvioida sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta? Koulutuksessa käydään läpi valtakunnallisia/alueellisia Sovari-tuloksia. Samalla annetaan mallia ja ideoita siihen, miten valtakunnallisia ja työpajan omia Sovari-tuloksia voidaan hyödyntää toiminnan arvioimisessa, kehittämisessä ja viestinnässä.

Eväitä työpajatoiminnan laadun arviointiin STL-mallin avulla

Pysähdytään hetkeksi työpajatoiminnan laatutyön pariin. STL (Sosiaalisen työllistämisen laadunarviointi) on työpajoille kehitetty arviointimalli ja kyselytyökalu työpajan suunnan, toiminnan ja tulosten tarkasteluun. STL tarjoaa tarkastelukulmia ja kriteereitä itsearvioinnin toteuttamiseen ja työpajatoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Arviointia toteutetaan organisaation johdon ja henkilöstön kesken yhteistyössä. Koulutus avaa arvioinnin osa-alueita ja kriteereitä sekä antaa eväitä työpajatoiminnan jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen.

Ajankohtaista vaikuttamistyössä

Katsaus ja keskustelua vaikuttamistyön ajankohtaisista teemoista.

Kirjaaminen työpajojen arjessa

Kirjaaminen työpajojen arjessa on tiivis koulutus kirjaamisesta, sen tärkeydestä ja käytännön kirjaamisesta. Kirjaamisen nostaminen organisaatiossa yhteiseen keskusteluun on tärkeää, sillä vain niin osaaminen voi vahvistua. Koulutus koostuu seitsemästä osa-alueesta: johdannosta, kirjaamisen lainsäädännöstä, tietosuojasta & tietoturvasta, eettisyydestä kirjaamisessa, hyvästä kielestä kirjaamisessa, osallistavasta kirjaamisesta sekä käytännön kirjaamisen toteuttamisesta.

Tilattavat koulutukset alueverkostoille

Alla olevat koulutukset ovat tarkoitettu etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan alueverkostoille. Koulutuksia voivat tilata Alueelliset koordinaattorit ja tilaukset tehdään suoraan kouluttajilta. Voit vinkata kiinnostavasta koulutussisällöstä oman alueen koordinaattorille!

Sovari- ja STL-koulutukset

Sovari- ja STL- koulutukset ovat tilattavissa myös alueellisiin tilaisuuksiin. Lisätietoja yllä.

Kirjaaminen työpajojen arjessa

Kirjaaminen työpajojen arjessa -koulutus on tilattavissa myös alueelliseen tilaisuuksiin. Lisätietoja yllä.

Tapaus nuori – case työskentelyä etsiville nuorisotyöntekijöille tai työpajavalmentajille

Tapaus Nuori -työpajassa syvennytään nuorten tarinoihin. Erilaisten tapausten kautta pääsemme tutkimaan työmuodon monipuolisuutta, osaamisvaatimuksia, monialaista yhteistyötä, arvoja tai vaikka johtamista. Teeman työpajalle voi valita alueen tarpeiden mukaan, tavoitteena on synnyttää yhteistä ymmärrystä, jakaa osaamista ja tarjota uusia näkökulmia työhön.

Työpajojen tulevaisuuspaja

Mitä kuuluu työpajoille vuonna 2030? Minkälaisia tavoitteita tulevaisuuteen on asetettava? Minkälaisia toimia tulevaisuutemme vaatii? Kuka tekee ja mitä? Toiminnallisessa Tulevaisuustyöpajassa työskennellään työmuodon tulevaisuuden eteen, asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan konkreettisia toimia. Jotta tulevaisuus toteutuu, laaditaan työpajassa myös vastuunjakoa.

Yhteinen ymmärrys syntyy paperilla! -visuaaliset muistiinpanot ohjaustyön tueksi

Etsivässä nuorisotyössä sekä työpajatoiminnassa ohjaustilanteet muodostuvat usein puhutun kielen varaan, jossa yhteisen ymmärryksen synnyttäminen on kaiken A ja O. Jotta kohtaamistilanteet toimivat turvallisina, esteettöminä ja selkeinä, on hyvä käyttää myös muistiinpanoja. Puhutun kielen visualistointi auttaa kuulijaa keskittymään sekä hahmottamaan viestisi selkeämmin. Visualisoinnista hyötyvät erityisesti Nepsy-henkilöt. Työpajassa tutustutaan visuaalisiin muistiinpanovälineisiin, joiden avulla arjen kohtaamiset ja keskustelut saavat aivan uuden ulottuvuuden. Muistiinpanovälineet ovat vapaasti käytettävissä.

Hyvinvointia rakentamassa

Mitä ovat ne ominaisuudet, joita tarvitset etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelyssä? Miten kohtaat nuoria ja valmentautujia aidosti kuunnellen sekä huolehdit omasta työhyvinvoinnistasi? Tunnin koulutus sisältää positiivisen psykologian menetelmiä omaan hyvinvointiin ja työskentelyyn arjessa.

Muutoksen sietämätön paino

Koulutus keskittyy muutokseen ja siinä elämisen keinoihin. Kun maailma ympärillä muuttuu hallitsemattomasi niin koulutus kääntää katseet siihen mitä voimme hallita ja kehittää: itseämme ja kykyämme vastaanottaa ja ymmärtää muutosta ja itseämme.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry