Osaamiskeskus

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus kehitti valtakunnallisesti etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa 1.8.2020-31.3.2024. Toiminnassa korostui monialainen yhteistyö nuorten osallisuuden edistämisessä, päihdehaittojen ehkäiseminen ja mielenterveyden tukeminen.

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen antia on koottu päivittyvälle artikkelisivulle (klikkaa linkkiä).

Mitä osaamiskeskuksen toimintaan sisältyi?

  • Alueellinen yhteistyö – etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan alueellisten verkostojen valtakunnallista koordinointia ja kehittämistä
  • Koulutukset ja materiaalit – tukevat monipuolisesti etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ammattilaisten osaamista
  • Työpajatoiminnan opinnollistaminen – kehittää työpajoja oppimisympäristöinä sekä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa
  • Sidosryhmäyhteistyö – yhteistyötä etsivän nuorisotyön ja työpajojen kumppanien, esimerkiksi. Ohjaamojen ja Kelan kanssa kentän ammattilaisten ja nuorten parhaaksi
  • Aikalisä-toiminta – huolien varhaiseen tunnistamiseen tähtäävää yhteistyötä etsivän nuorisotyön, puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen välillä
  • Laatu- ja vaikuttavuustyö – tuo esiin toiminnan tuloksia ja vaikutuksia sekä tarjoaa vaikuttavuuden mittaamiseen työvälineitä
  • Mielen hyvinvointi – hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevan toimintakulttuurin kehittäminen
  • Päihde- ja pelihaittojen ehkäisy – ehkäisevän päihdetyön osaamisen kehittäminen
  • Tutkimus ja tiedontuotanto – tarkastelussa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan alueellinen yhdenvertaisuus ja saavutettavuus, monialainen yhteistyö ja asema palvelujärjestelmässä
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Osaamiskeskuksen tuottama materiaali

Osaamiskeskus tuottaa monipuolisesti materiaalia etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Inton materiaali
MIELI ry:n materiaali
EHYT ry:n materiaali
XAMK-Juvenia materiaali

Osaamiskeskuksen yhteystiedot

Ota rohkeasti yhteyttä osaamiskeskuksen asiantuntijoihin!

Inton yhteystiedot
MIELI ry – Katri Peräaho, asiantuntija
EHYT ry – Niina Himanka ja Mika Piipponen, asiantuntija, Marika Vartiainen, projektipäällikkö
XAMK-Juvenia – Mirja Määttä, projektitutkija

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry