Osaamiskeskus

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus kehittää valtakunnallisesti etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa. Osaamiskeskuksen toiminnassa korostuu monialainen yhteistyö nuorten osallisuuden edistämisessä, päihdehaittojen ehkäiseminen ja mielenterveyden tukeminen.

Mitä osaamiskeskuksen toimintaan sisältyy?

  • Alueellinen yhteistyö on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan alueellisten verkostojen valtakunnallista koordinointia ja kehittämistä
  • Koulutukset ja materiaalit tukevat monipuolisesti etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ammattilaisten osaamista
  • Työpajatoiminnan opinnollistaminen kehittää työpajoja oppimisympäristöinä sekä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa
  • Sidosryhmäyhteistyössä vahvistetaan yhteistyötä Ohjaamojen ja Kelan sekä muiden etsivän nuorisotyön ja työpajojen kumppaneiden kanssa
  • Aikalisä-toiminta on huolien varhaiseen tunnistamiseen tähtäävää yhteistyötä etsivän nuorisotyön, puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen välillä
  • Laatu- ja vaikuttavuustyö nostaa esiin toiminnan tuloksia ja vaikutuksia sekä tarjoaa vaikuttavuuden mittaamiseen työvälineitä
  • Mielen hyvinvointia vahvistetaan kehittämällä hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevaa toimintakulttuuria
  • Päihde- ja pelihaittoja ehkäistään lisäämällä ehkäisevän päihdetyön osaamista
  • Tutkimus ja tiedontuotanto selvittää etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan alueellista yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Osaamiskeskuksen tuottama materiaali

Osaamiskeskus tuottaa monipuolisesti materiaalia etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Inton materiaali
MIELI ry:n materiaali
EHYT ry:n materiaali
XAMK-Juvenia materiaali

Osaamiskeskuksen yhteystiedot

Ota rohkeasti yhteyttä osaamiskeskuksen asiantuntijoihin!

Inton yhteystiedot
MIELI ry – Katri Peräaho, asiantuntija
EHYT ry – Niina Himanka ja Mika Piipponen, asiantuntija, Marika Vartiainen, projektipäällikkö
XAMK-Juvenia – Mirja Määttä, projektitutkija

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry