Sote-uudistus

Eduskunta on hyväksynyt sote-uudistuksen. Uudistuksessa perustetaan 21 hyvinvointialuetta, ja kuntien sote-palvelut siirtyvät niiden järjestämisvastuulle 1.1.2023 lukien.

Kunnalliset työpajat eivät voi tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa

Myös kunnallisten työpajojen tuottama kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle.

  • Jatkossa hyvinvointialueet voivat itse tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta tai hankkia niitä kilpailutuksen kautta. Kunnalliset työpajat eivät niitä enää voi tuottaa eivätkä siten saada kuntouttavaan työtoimintaan liittyvää valtion korvausta.
  • Tämä voi uhata monen työpajan toimintaedellytyksiä ja vaarantaa asiakkaiden palvelut.
  • Palveluiden turvaaminen edellyttää vahvaa yhteistyötä hyvinvointialueen ja kunnan työpajatoiminnan välillä.

Riskinä palvelujen keskittyminen

Uudistuksen riskinä voi myös olla palvelujen yhä vahvempi keskittyminen kasvukeskuksiin ja alueellisen eriarvoisuuden vahvistuminen.

  • Työpajatoiminta tulee turvata helposti saavutettavana lähipalveluna sekä nuorten että aikuisten osalta.

Uusia mahdollisuuksia palveluntuottajille

Monet kolmannen sektorin työpajaorganisaatioista toimivat jo tällä hetkellä palveluntuottajina markkinoilla. Osalle heistä sote-uudistus avaa uusia mahdollisuuksia vahvistaa ja laajentaa toimintaansa.

  • Työpajakentän palveluita tulee hyödyntää myös siirtymävaiheen aikana ilman palveluihin tulevia katkoksia.

Eduskunnan lausuma työpajoista

Eduskunta edellyttää lausumassaan, osana työpajojen seurantaa hallitus arvioi työpajatoiminnan lainsäädännön uudistamisen tarvetta huomioiden eri hallinnonalojen lainsäädännön yhteensovittamisen siten, että työpajatoimintaa voidaan toteuttaa ja kehittää poikkihallinnollisesti joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

  • OKM tekee suunnitelmaa arvioinnin toteuttamisesta.

Herätä keskustelua omassa kunnassasi!

Kuka jatkossa kunnassasi tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa? Miten kuntasi työpajapalvelut järjestetään? Herätä keskustelua kuntasi virkamiesten ja alueesi sote-valmistelijoiden kanssa!

Hyödyllisiä linkkejä

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry