Into: Lisättävä toimia haavoittuvassa asemassa olevien palveluiden turvaamiseksi

30.3.2021Into antoi 29.3. lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Koronaepidemian leviämisen ehkäiseminen on tärkeää, mutta rajoitustoimien sosiaalisten ja inhimillisten vaikutusten vähentämiseksi tarvitaan konkreettisia toimia. Haavoittuvassa asemassa olevien turvallisuus pitää varmistaa esitettyä vahvemmin. Nuorisotyön tarjoama tuki sekä jalkautuvat ja matalan kynnyksen palvelut pitää varmistaa.

Somessa