Työpajatoiminnan laatukriteerit

Työpajatoiminnan laatukriteerit auttavat ja tukevat työpajatoimijoita ympäri Suomea kehittämään ja kehittymään työssään. Tavoitteena on valtakunnallisesti entistä laadukkaammat ja vaikuttavammat työpajapalvelut. Työpajatoiminnan laatukriteereitä kehitettiin yhteistyössä kentän toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Oma laatutyö on mahdollista käynnistää heti

Työpajatoiminnan laatukriteeristö on työpajojen käytössä ja oma laatutyö on mahdollista käynnistää heti. Työpajatoiminnan laatukriteerit esitellään kuuden otsikon alla, jotka johdattelevat tarkempien kysymysten kera pohtimaan oman työpajan toimintaa.

Kriteerien taustalla on käytetty Euroopan laatupalkintomallia ja sosiaalisen työllistämisen laadunarviointimallia otsikkotasolla. Tavoitteena on tunnistaa laaja-alainen ja monipuolinen laatukriteeristö työpajoille. Kriteeristö vaatii luonnollisesti aina organisaatiokohtaista tulkintaa. Sen käyttöä tuetaan Inton toimesta laatutyön toimintamallilla ja koulutusaineistoilla. Käsitteiden ja laatukriteerien tavoitteena on tarjota yhteistä käsitteellistä keskustelupohjaa ja oman toiminnan kehittämisen peruspalikoita työpajakentälle alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Laatutyön toimintamalli


Into toimii työpajojen tukena laatutyössä ja tarjoaa kahta laatutyön toimintamallia: vertaisauditointia ja ulkopuolista auditointia.

Tutustu Inton laatutyön toimintamalliin ja hae työpajallenne laatumerkkiä.

Työpajatoiminnan laatukriteerit ja käsitteet on avattu koulutustallenteena, joka kannattaa katsoa ennen laatutyön aloittamista.

Koulutustallenne Inton Youtube-kanavalla työpajatoiminnan laatukriteereistä ja käsitteistä.

Työpajatoiminnan käsitteet

Osana laatukriteerityötä kirkastettiin myös työpajatoiminnan käsitteitä. Käsitteet jaettiin kolmeen kokonaisuuteen: ydinkäsitteet, avainkäsitteet ja muut toimintaan liittyvät käsitteet. Päivitetyt kuvaukset käsitteisiin tukevat työpajatoimijoita myös omassa viestinnässään.

Käsitteistä käydyn keskustelun yhteydessä keskusteltiin myös työpaja-käsitteen uudistamistarpeesta. Tätä prosessia on kuvattu julkaisussa ja keskustelussa tunnistettuja riskejä käsitteen vaihtamisesta on kirjattu lyhyesti auki. Tulevaisuuden keskusteluun jää pohdinta työpaja-käsitteen vaihtamisesta tai säilyttämisestä.


Lisätietoja laatukriteeristöstä:

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry