Työpajatoiminnan laatukriteeristö ja käsitteet

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Työpajatoiminnan laatukriteeristö auttaa ja tukee työpajatoimijoita ympäri Suomea kehittämään ja kehittymään työssään. Tavoitteena on valtakunnallisesti entistä laadukkaammat ja vaikuttavammat työpajapalvelut.

Työpajatoiminnan laatukriteeristön taustalla on käytetty Euroopan laatupalkintomallia ja sosiaalisen työllistämisen laadunarviointimallia otsikkotasolla. Tavoitteena on tunnistaa laaja-alainen ja monipuolinen laatukriteeristö työpajoille.

Työpajatoiminnan laatukriteerien käyttöä tuetaan Inton toimesta laatutyön toimintamallilla ja koulutusaineistoilla.

Osana työtä tunnistettiin ja kirkastettiin myös työpajatoimintaan liittyviä käsitteitä. Käsitteet on ladattavissa myös omana tiedostonaan.

Laatukriteeristön ja käsitteiden tavoitteena on tarjota yhteistä käsitteellistä keskustelupohjaa ja oman toiminnan kehittämisen peruspalikoita työpajakentälle alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Työpajatoiminnan laatukriteeristö kehitettiin yhteistyössä kentän toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry