Jenni Lindroos, Ungdomsverkstaden Aktiva

Område: Egentliga Finland
På verstaden: Börjat att arbeta med unga genom olika sysselsättningsprojekt i Pargas stad år 1998, officiellt blev Aktiva en ungdomsverkstad 2008.

Vad är fint med verstadsverksamheten?

Det bästa med arbetet är att få möta unga och lära känna dem på djupet. Verkstadsverksamheten ger möjligheter att bemöta individen som en helhet, och att ge varje ung en möjlighet till framsteg, både små och stora.

Berätta den mest minnesvärda berättelse om deltagare.

Under dessa år har jag haft förmånen att arbeta med många unga, med många olika bakgrunder och lika många framtidsplaner. Gemensamt för många är hur de små framstegen har haft en stor betydelse i den ungas liv. Självförtroendet och självkänslan har ökat och beredskapen att ta ansvar över sitt eget liv har ökat. Ord som ”det är första gången en vuxen har lyssnat på mig” kommer jag kanske ihåg bäst. Dessa händelser samt att en ung som själv inte trott på sina arbetsmöjligheter ändå har fått ett meningsfullt arbete, gör att man igen kommer ihåg varför detta arbete är viktigt och varför vi finns till.

Meddelande för föräldrar:

Lämna inte ditt barn ensamt, och var beakttande att alla är individer med olika önskemål och framtidsplaner. Ge ansvar till ditt barn. Sopa inte undan problemen genom att göra för mycket för ditt barn. Alla kan nånting och alla är bra på nånting! Beröm!

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry