Kort på svenska

Into – uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamhet

Alla har rätt till delaktighet och en god vardag. Into hjälper dem som arbetar inom uppsökande ungdomsarbete och vid verkstäder att inspireras och inspirera i sitt arbete. De unga och vuxna som deltar i tjänsterna får stöd för att hitta sin egen väg. Det uppsökande ungdomsarbetet och verkstäderna erbjuder var och en möjlighet till ett liv på egna villkor.

Alla inspireras av något!

Into representerar fler än 270 verkstäder och 600 uppsökande ungdomsarbetare i Finland. Allt som allt arbetar nästan 2 200 experter inom det uppsökande ungdomsarbetet och vid verkstäderna. I tjänsterna deltar årligen över 43 000 unga och vuxna.

Uppsökande ungdomsarbete

  • Uppsökande ungdomsarbete är specialungdomsarbete med målet att nå unga under 29 år som inte studerar eller arbetar eller som behöver stöd för att nå de tjänster de behöver.
  • Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder tidigt stöd om den unga personen önskar det och stärker den ungas förutsättningar att komma vidare i livet.
  • Att ta del av det uppsökande ungdomsarbetets tjänster är alltid frivilligt för unga.
  • Det uppsökande ungdomsarbetet är närvarande bland de unga och erbjuder en möjlighet till en trygg och förtrolig vuxenkontakt, söker tillsammans med den unga personen lösningar på problem och svar på frågor samt stöder den unga att söka sig till de tjänster hen behöver och vill ha.

Verkstadsverksamhet

  • täcker över 90 % av kommunerna.
  • befrämjar framgångsrikt placering på arbetsmarknaden och studier.
  • stöder delaktighet och vardagskunskaper.
  • baserar sig på fungerande mångprofessionellt samarbete mellan samtliga sektorer.
  • förenar personlig handledning, arbetsuppgifter som stärker kunnandet och kamratstöd.
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry