Alueelliset tapaamiset

# AJANKOHTAISET AIHEET
# KESKUSTELU
# HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN JAKAMINEN
# ASIANTUNTIJAVIERAILUT JA -PUHEENVUOROT
# KOULUTUKSELLISUUS
# VERTAISKEHITTÄMINEN
# YHTEINEN KEHITTÄMINEN JA VAIKUTTAMISTYÖ

Alueellisissa tapaamisissa pääsee tutustumaan muihin omalla alueella etsivää nuorisotyötä tekeviin. Keskiössä ovat yhteiset keskustelut ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista. Eri paikkakuntien kuulumiset ja arjen kysymykset nousevat tapaamisissa vahvasti esiin. Verkostoissa jaetaan myös hyviä käytäntöjä ja opitaan toisilta. Tapaamiset ovat pääsääntöisesti tarkoitettu etsivää nuorisotyötä tekeville ja heidän esihenkilöille. Verkostoon kutsutaan tarpeen mukaan sidosryhmien edustajia tai ulkopuolinen asiantuntija pitämään puheenvuoro tai koulutus verkoston kaipaamasta aiheesta. Kaikella tällä halutaan luoda foorumi, jossa mahdollistetaan vertaiskehittäminen ja yhteinen kehittämistyö.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry