Me Inton jäsenet

Inton jäsenenä on 270 etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan organisaatiota. Into edustaa 600 etsivää nuorisotyöntekijää ja yli 1600 työpajatoiminnan ammattilaista.

Inton tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea heikossa kouluttautumis- ja työllistymisasemassa olevien nuorten ja aikuisten työttömien työllistymisen edellytyksiä ja ehkäistä syrjäytymistä edistämällä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kehitystä Suomessa.

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tukea nuoria, jotka ovat koulutuksen, työelämän tai muiden palvelujen ulkopuolella. Yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa nuorella on mahdollisuus kerätä tietoa ja taitoja sekä sellaista sosiaalista pääomaa, joilla suunnataan kohti aikuisuutta.

Työpajatoiminnan tavoitteena on vahvistaa valmentautujien hyvinvointia, tunnistaa osaamista, toimia oppimisympäristönä ja valmentaa kohti koulutusta ja työtä. Työpajoilla vahvistetaan valmentautujien elämänhallintaa ja työelämä- ja opiskeluvalmiuksia sekä tuetaan taitojen ja osaamisen kehittymistä.

Into kehittää valtakunnallisesti etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa tekemällä vaikuttamistyötä, lisäämällä ja tukemalla ammattilaisten osaamista, tarjoamalla kentälle laajasti materiaalia työn tueksi, laatimalla suosituksia ja jakamalla kentän hyviä käytäntöjä.

Inton jäsenorganisaatiot toimivat näiden tarkoitusperien mukaisesti.

Jäsenenä vaikutat ja saat tukea

Jäsenyydellä vahvistat Inton yhteiskunnallista merkitystä ja tuet etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan pitkäjänteistä kehittämistyötä. Kaikille avointen palvelujen lisäksi jäsenenä pääset hyötymään täysimääräisesti jäseneduista.

Vaikuttaminen

Jäsenenä voit vaikuttaa Inton hallituksessa, kehittämis­hankkeissa ja -työryhmissä sekä antaa panoksesi vaikuttamistyön teemoihin ja näkökulmiin. Into kerää jäsenorganisaatioilta näkemyksiä ja kokemuksia ajankohtaisista asioista kyselyjen avulla. Tuloksia hyödynnetään laajasti vaikuttamistyössä ja koulutuksissa.

Työkalut

Into tarjoaa laajan valikoiman koulutuksia, Sovari-mittarin ja materiaaleja avoimesti etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan käyttöön. Jäsenorganisaationa saat lisäksi käyttöösi Sosiaalisen Työllistämisen Laadunarviointi­mallin (STL) sekä AMOSAA-työkalun työpajojen oppimis­ympäristöjen näkyväksi tekemiseen.

Alennukset

Jäsenenä saat alennuksia maksullisiin tapahtumiin osallistumisesta sekä maksullisista julkaisuista.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain Inton syyskokous. Jäsenmaksun suuruus on porrastettu organisaatioiden toimihenkilömäärän mukaisesti.

Inton jäsenmaksu on porrastettu organisaatioiden toimihenkilömäärän mukaisesti: 1-9 hlöä 200 €, 10-29 hlöä 300 € ja yli 30 hlöä 400 €.

Kannatusjäsenyys Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:ssä

Inton kannatusjäseneksi voi liittyä organisaatio, joka haluaa jäsenyydellä tukea Inton toiminnan tavoitteita. Kannatusjäsen saa alennuksia maksullisiin tapahtumiin osallistumisesta sekä maksullisista julkaisuista. Kannatusjäsen voi vaikuttaa Inton kehittämistyöryhmissä ja antaa panoksensa vaikuttamistyön teemoihin ja näkökulmiin. Kannatusjäsenen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain Inton syyskokous. Vuonna 2022 kannatusjäsenmaksun suuruus on 400 €.  Kannatusjäsenet hyväksyy Inton hallitus. 

Kiinnostuitko kannatusjäsenyydestä? Ota yhteyttä timo.kontio@intory.fi.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry