Opinnollistaminen

Into koordinoi työpajojen alueellisia opinnollistamisen verkostoja, tukee työpajoja ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja TE-palvelujen kontaktoinnissa ja yhteistyön käynnistämisessä, järjestää opinnollistamiseen liittyviä koulutuksia ja tapahtumia sekä kehittää Opetushallituksen ylläpitämää AMOSAA -verkkoalustaa työpajatoimijoiden käyttöön.

Työpajatoiminnan opinnollistaminen

Työpajatoiminnan opinnollistamisella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka sisältää:

  • työpajan oppimisympäristön tunnistamisraportin laatimisen
  • osaamistodistusvalmiuden hankkimisen
  • näyttöjen toteuttamisen pajaympäristössä

Opinnollistaminen edellyttää työpajan ja koulutuksen järjestäjän tiivistä yhteistyötä

Koulutuksen järjestäjät hyötyvät yhteistyöstä mm. seuraavilla tavoilla:        

  • vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä tarvitaan, koska erityistä tukea tarvitsevien määrä on suuri
  • työpajat tarjoavat vahvaa pedagogista osaamista ja resursseja ohjaukseen liittyen
  • on todennäköistä, että yhteistyön merkitystä korostetaan jatkossa mm. rahoituksesta päätettäessä
  • tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) sisältöjä toteutetaan työpajoilla laajalti jo nyt
  • työpajoilla on aito pyrkimys pitkäaikaiseen kumppanuuteen

Lisätietoa opinnollistamisesta

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry