Opinnollistaminen

Into koordinoi työpajojen alueellisia opinnollistamisverkostoja, tukee työpajoja ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja muiden olennaisten toimijoiden kontaktoinnissa ja yhteistyön käynnistämisessä, tuottaa opinnollistamiseen liittyviä koulutuksia sekä järjestää Synergiaseminaaarin syksyisin.

Työpajatoiminnan opinnollistamisella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka sisältää:

  • työpajan oppimisympäristön tunnistamisraportin laatimisen
  • osaamistodistusvalmiuden hankkimisen
  • näyttöjen toteuttamisen pajaympäristössä
  • opinnollistaminen edellyttää työpajan ja koulutuksen järjestäjän tiivistä yhtestyötä

Koulutuksen järjestäjät hyötyvät yhteistyöstä mm. seuraavilla tavoilla:        

  • vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä tarvitaan, koska erityistä tukea tarvitsevien määrä on suuri
  • työpajat tarjoavat vahvaa pedagogista osaamista ja resursseja ohjaukseen liittyen
  • on todennäköistä, että yhteistyön merkitystä korostetaan jatkossa mm. rahoituksesta päätettäessä
  • Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) sisältöjä toteutetaan työpajoilla laajalti jo nyt
  • työpajoilla on aito pyrkimys pitkäaikaiseen kumppanuuteen

Hyödyllisiä linkkejä

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry