Miksi ammatillisen koulutuksen järjestäjän kannattaa tehdä yhteistyötä työpajan kanssa?

Julkaisutyyppi: Hyvä käytäntö

Miksi ammatillisen koulutuksen järjestäjän kannattaa tehdä yhteistyötä työpajan kanssa? Miten työpaja voi tukea koulutuksen järjestäjää opiskelijan valmiuksien vahvistamisessa?

Varför gynnar samarbetet med en ungdomsverkstad anordnaren av yrkesutbildning? Hur kan verkstaden stöda utbildningsanordnaren i förstärkandet av studerandens färdigheter?

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry