Into

Into on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiantuntijaorganisaatio. Edustamme yli 270 työpajaa sekä 600 etsivää nuorisotyöntekijää Suomessa. Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelee yli 2200 ammattilaista. Palveluihin osallistuu vuosittain 43 000 nuorta ja aikuista.

Into on asiantuntijaorganisaatio, joka tuo esiin niiden äänen, joita ei kuulla

Into tekee aktiivisesti yhteiskunnallista vaikuttamista eri kanavien kautta. Tarjoamme vaikuttavia ratkaisuja osallisuuden vahvistumiseen sekä siirtymiin kohti työelämää ja opiskelua. Vaikuttamistyöllä olemme mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on parempi olla. Vaikutamme lainvalmisteluun lausuntojen ja kuulemisten sekä työryhmien ja tapaamisten avulla. Osallistumalla rohkeasti ja rakentavasti yhteiskunnalliseen keskusteluun tuomme esiin etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan hyötyä, merkitystä, tuloksia ja vaikuttavuutta.

Into on asiantuntija seuraavissa aiheissa

  1. etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
  2. osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen
  3. syrjäytyminen, syrjäytymisen ja ulkopuolisuuden ehkäisy
  4. nuorten itsenäistymisen, osaamisen ja työllisyyden tukeminen
  5. aikuisten osaamisen ja työllisyyden tukeminen
  6. aktiivinen työvoima- ja sosiaalipolitiikka ja niihin liittyvät toimenpiteet
  7. opinnollistaminen, osaamisen tunnistaminen ja kerryttäminen vaihtoehtoisissa oppimisympäristöissä
  8. oppivelvollisuuden laajentaminen tukea tarvitsevien nuorten näkökulmasta
  9. kohtaavat kokonaisvaltaiset palvelut, monialaisuus
  10. kokemusasiantuntijuus kentältä

Into tekee vaikuttamistyötä tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisten nuoriso-, sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Yhdistyksellä on toimivat suhteet toimintojen kannalta keskeisiin ministeriöihin, aluehallintovirastoihin, Kuntaliittoon ja Opetushallitukseen. Näitä kontakteja hyödynnetään yhdistyksen kehittämistyössä, vaikuttamisessa ja viestinnässä. Lisäksi teemme kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla muiden eurooppalaisten kattojärjestöjen kanssa International Production School Organisationin (IPSO) toimintaan.

Etsivä nuorisotyö ja työpajat tarjoavat mahdollisuuden omannäköiseen elämään

Into auttaa etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskenteleviä innostumaan ja innostamaan työssään. Palveluihin osallistuvat nuoret ja aikuiset saavat tukea, jotta he voivat löytää oman polkunsa. Etsivä nuorisotyö ja työpajat tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden omannäköiseen elämään.

Inton strategia

Rohkeasti, inhimillisesti ja yhdessä. Inton strategisena tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kehittäminen.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry