Inton koulutukset

Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet

Kaksipäiväinen työpajakentän valmentajille suunnattu peruskoulutus, jossa perehdytään muun muassa työpajatoiminnan ja työ- ja yksilövalmennuksen peruskäsitteistöön, tavoitteelliseen valmennukseen sekä arvioinnin merkitykseen valmennuksen työkaluna. Koulutus tukee valmentajien ammatillisen identiteetin vahvistumista.

Arviointi valmennuksessa

Työpajakentän valmennushenkilöstölle suunnattu koulutus, jossa perehdytään valmennuksen arviointiprosessiin ja erityisesti havainnointi- ja vuorovaikutustaitoihin arvioinnin keskeisinä elementteinä. Koulutus antaa välineitä valmennustyöhön ja oppimista tukevaan vuorovaikutukseen työpajoilla.

Voimavarat valmennuksessa

Toiminnallisessa koulutuksessa keskitytään valmentautujien voimavaratarpeisiin, voimaantumisen ja sosiaalisen vahvistamisen perusteisiin, joiden avulla voidaan vahvistaa ennaltaehkäisevää työotetta mm. mielenterveysongelmien ja päihdehaittojen vähentämiseksi työpajan arjessa

Vaikuttava valmennus

Työ- ja yksilövalmennuksen jatkokoulutus. Tavoitteena on syventää ymmärrystä valmennuksen palvelumuodoista, tavoitteista, sisällöistä sekä ammatillisesta osaamisesta työpajalla ja yhteistyöverkostossa.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että osallistuja on aiemmin käynyt Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet -koulutuksen tai Työpajatoiminnan ABC -verkkokurssin.

Opinnollistamisen perusteet

Opinnollistamisen perusteet -koulutuskokonaisuus on suunnattu kaikille työpajoilla opinnollistamisen parissa työskenteleville lähtötasosta riippumatta. Koulutus koostuu Inton opinnollistamisen mallia käsittelevästä luentovideosta, työpajojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyön linjauksia käsittelevästä luentovideosta, opinnollistamisen prosessit -klipistä, opinnollistamistyössä käytettävien työkalujen esittelyvideoista, TUVA -casevideoista ja päätöswebinaarista, jossa tarjotaan mahdollisuus vertaiskehittämiselle ja käsitellään kurssin aikana heränneitä kysymyksiä ja kommentteja.

Täältä tullaan etsivä nuorisotyö! -verkkoperehdytys

Etsivään nuorisotyöhön perehtyville uusille työntekijöille kolmipäiväinen verkkoperehdytys. Perehdytys on koulutuksellinen ja tukee esimiehen, organisaation sekä alueellisen koordinaattorin perehdytystä. Ryhmän kesken tutkitaan uutta työroolia ja etsivän työotetta sekä työmuodon arvoja ja tavoitetta. Koulutuksessa asemoidutaan nuorisotyöhön ja etsivän nuorisotyön arkeen. Perehdyttävä koulutus tukee perehtymistä käytännön työhön, mutta myös ammatti-identiteettiin sekä laajaan yhteisöön.  

Etsivän nuorisotyön hiljainen tieto

Kolmipäiväisen verkkokoulutuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi osallistujan omaa asiantuntijuutta sekä tietoja ja taitoja, jota etsivä nuorisotyö on tekijälleen opettanut. Koulutus kääntää katseen konkareiden henkilökohtaiseen osaamiseen sekä käsityksiin omasta työstä. Koulutuksessa opit tuntemaan sekä arvostamaan itseäsi ammattilaisena paremmin. Verkkokoulutuspäivät koostuvat erilaisista ryhmä- ja yksilötehtävistä, lisäksi teet pieniä välitehtäviä koulutussessioiden välissä. Kokemussuositus minimi. 4v etsivää nuorisotyötä.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry