Oppivelvollisuuden laajentaminen

Laajennettu oppivelvollisuus on astunut voimaan. Oppivelvollisuusikä on nostettu 18 vuoteen ja toisen asteen opinnot ovat maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Uudistus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Se vaikuttaa myös etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan ja niiden rooleihin palvelujärjestelmässä.

Oppivelvollisuuden laajentuminen muuttaa etsivän nuorisotyön käytäntöjä ja tarjoaa tilaisuuden kirkastaa sen perustehtävää. Ensisijainen vastuu oppivelvollisuusikäisten ohjauksesta on nyt entistä vahvemmin koulutuksen järjestäjällä ja viimesijainen vastuu oppivelvollisuuden suorittamisesta asuinkunnalla.

 • Ohjaus- ja valvontavastuu ei kuulu etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin.

Työpajoille oppivelvollisuuden laajentuminen avaa mahdollisuuksia vahvistaa yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa ja tukea nuoria entistä laajemmin. Oppivelvollinen saa työpajalla yksilöllistä valmennusta ja voi suorittaa siellä opintojaan.

 • Kustannukset tulee korvata työpajoille.

Mutta riittääkö oppivelvollisuuden laajentaminen ja oppivelvollisille tarjottava ohjaus vähentämään koulutuksen keskeyttämistä? Into korostaa, että oppivelvollisuuden laajentumisen tavoitteet saavutetaan vain, jos tukea ja ohjausta on tarjolla riittävästi sitä tarvitseville.

 • Mielenterveyspalveluiden, opiskeluhuollon ja ohjauksen saatavuutta on parannettava ja nuorten on saatava nykyistä enemmän yksilöllistä opetusta.

Etsivän nuorisotyön rooli oppivelvollisuuden laajentumisessa

Uudistuksen myötä nuorisolaista poistui ilmoitusvelvollisuus nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle oppivelvollisten nuorten osalta. Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeytyessä ohjaus- ja valvontavastuu on nuoren asuinkunnalla, eivätkä siihen liittyvät tehtävät kuulu etsivälle nuorisotyölle. Tämä koskee myös esim. Valpas-palvelua.

 • Etsivät nuorisotyöntekijät toimivat jatkossakin läheisessä yhteistyössä kunnan ja muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.
 • Etsivän nuorisotyöntekijän on hyvä osallistua nuoren tukemiseen ja palveluverkoston kokoamiseen aina, kun se on nuoren tahdon mukaista ja asuinkunnassa ohjauksesta vastaava taho toimii vastuunkantajana oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvissä velvoittavissa tilanteissa.
 • Etsivän nuorisotyön keskeisiä arvoja oppivelvollisuuden laajennuttuakin ovat vapaaehtoisuus, itsemääräämisoikeus ja nuorilähtöisyys.
 • Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle rinnalla kulkevan ammattilaisen ja tukee nuorta hänen omien tavoitteidensa suuntaisesti.

Mitä oppivelvollisuuden laajentuminen merkitsee työpajoille?

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä työpajat voivat toimia koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöinä sekä tutkintotavoitteisessa että tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Työpajatoiminta vahvistaa oppimisvalmiuksia, tukee oikean opintoalan löytymistä ja ehkäisee koulutuksen keskeyttämistä. Koulutuksen järjestäjille työpajat tarjoavat muita, vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä ja oppivelvollisille kokonaisvaltaista tukea ja mahdollisuuden edetä opinnoissa omassa tahdissa.

 • Oppivelvollisuuden laajennuttua työpajojen on tärkeää vahvistaa kumppanuutta koulutuksen järjestäjien kanssa ja panostaa toiminnan opinnollistamiseen.
 • Työpajan tulee tunnistaa oppimisympäristönsä ja laatia oppimisympäristöraportit.
 • Yhteistyö koulutuksen järjestäjän ja työpajan välillä perustuu aina sopimuksellisuuteen. Olennaista on, että työpaja saa tuottamistaan palveluista asianmukaisen korvauksen.
 • Into tarjoaa yhteistyön vahvistamiseen tukea mm. alueellisen verkostotoiminnan avulla.

Hyödyllisiä linkkejä

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry