Inton näkökulma: Työpajatoiminta oppivelvollisuuslain uudistuessa

Julkaisutyyppi: Vaikuttamismateriaali

Into on koonnut vuonna 2021 oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen työpajatoimintaa koskevat näkökulmat yhteen paperiin.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry