Sovari-vaikutusmittari

Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari tuottaa tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laadusta ja vaikutuksista elämäntaitoihin.
Tietoa tuotetaan vuosittain valtakunnallisesti, alueellisesti ja palveluyksiköittäin.
Mittari on maksuton ja sitä ylläpitää Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.

Sovarilla tietoa palveluiden laadusta ja vaikutuksista

Sovari tuottaa tietoa palvelun laadusta eli siitä, kuinka hyvin etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa toteutetaan palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Sillä kerätään tärkeää palautetta nuorilta ja aikuisilta palveluiden kehittämiseksi.

Sovarilla saadaan tietoa siitä, millaisia sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia etsivällä nuorisotyöllä ja työpajatoiminnalla on nuoriin ja aikuisiin. Sovari-tulokset kertovat, millaisia valmiuksia he ovat saaneet omaan elämäänsä palvelujakson aikana.

Sosiaalista vahvistumista tarkastellaan viidellä osa-alueella

 1. itsetuntemus
 2. sosiaaliset taidot
 3. arjen hallinta
 4. opiskelu- ja työelämävalmiudet
 5. elämänhallinta ja tavoitteellisuus

Sovari perustuu anonyymiin nettikyselyyn, jossa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiakkaina olevat nuoret ja aikuiset arvioivat palvelun toteutusta ja muutoksia elämäntaidoissaan.

Sovarin hyödyntäminen

On tärkeää saada valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa, mitä on etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta sekä millaisia vaikutuksia niillä on nuorten ja aikuisten elämänpolkuihin.

 • Sovari auttaa sanoittamaan, mistä etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa on kysymys.
 • Palveluntuottajat tunnistavat vahvuuksia ja kehittämiskohtia omassa toiminnassaan.
  Omia Sovari-tuloksia voi verrata valtakunnalliseen tasoon.
 • Sovarin avulla asiakkaat voivat vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.
  Tämä vahvistaa asiakkaiden osallisuutta.
 • Sovarin avulla voidaan osoittaa päättäjille ja yhteistyökumppaneille palveluiden inhimillistä ja yhteiskunnallista merkitystä, joihin kannattaa panostaa.
 • Sovari tuottaa tietoa, millaisia kokemuksia ja hyötyä eri asiakasryhmät saavat etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta. Valtakunnalliset tulosraportit kertovat kokemuksista esimerkiksi asiakkaiden iän, sukupuolen ja työpajapalvelun mukaan.

Yli 7700 nuorta ja aikuista vastasi Sovari 2023 -kyselyihin

Sovari 2023 -tulokset tuotetaan kaikkiaan yli 250 organisaatiolle etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa. Sovari-kyselyihin vastasi ennätyksellisesti yli 2800 nuorta etsivästä nuorisotyöstä sekä liki 4900 valmentautujaa työpajoilta. Sovari-tiedonkeruu on valtakunnallisesti laajaa.

Etsivän nuorisotyön Sovari 2023 -infograafi kokoaa muutamia lukuja Sovari-tuloksista.

Etsivän nuorisotyön toimijat ja työpajat saavat omat Sovari-tuloksensa vuosittain. Sovari-kyselyillä kerätään tietoa kalenterivuoden ajan. Välituloksia on saatavilla vuoden mittaan kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Laajemmat vuosiraportit jaetaan aina seuraavan vuoden alussa. Tulokset tuotetaan alueellisesti, organisaatiokohtaisesti ja työpajayksiköittäin. Into laatii myös raportit Sovarin valtakunnallisista tuloksista vuosittain.

Organisaatiokohtaiset Sovari 2023 -vuosiraportit jaettiin helmikuun ja maaliskuun aikana. Valtakunnalliset Sovari 2023 -raportit julkaistaan syksyllä 2024.

Tervetuloa mukaan Sovarin käyttäjäksi!

Voit ilmoittautua mukaan ja ottaa Sovarin käyttöösi milloin tahansa. Sovarin käyttäminen on maksutonta.

Palveluiden käyttäjärekisterin tietosuojaseloste.

Lisätietoa Sovarista

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry