Etsivä nuorisotyö -infograafi 2023 (fi/sv/en)

Julkaisutyyppi: Infografiikka

Mitä on etsivä nuorisotyö? Vad är uppsökande ungdomsarbete? What is outreach youthwork? Tilastoja vuodelta 2023.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa 15–28-vuotiaille nuorille mahdollisuuden luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren kysymyksiin, edistää kasvua ja osallisuutta yhteiskuntaan sekä auttaa nuorta saavuttamaan hänen tarvitsemansa tuen. Etsivää nuorisotyötä ohjaa nuorisolaki. Suomessa toimii lähes 600 etsivää nuorisotyöntekijää.

Uppsökande ungdomsarbete erbjuder unga i åldern 15–28 en möjlighet till konfidentiell vuxenkontakt. Uppsökande ungdomsarbete hjälper den unga att hitta lösningar på den ungas frågor, främjar utvecklingen och deltagandet i samhället samt hjälper den unga att få det stöd som behövs. Det uppsökande ungdomsarbetet styrs av ungdomslagen. I Finland finns närmare 600 uppsökande ungdomsarbetare.

Outreach youth work offers 15–28-year-olds an opportunity for confidential contact with adults. Together with young people, outreach youth work looks for answers to their questions, promotes growth and participation in society, and helps young people get the support they need. Outreach youth work follows the Youth Act. There are nearly 600 outreach youth workers in Finland.

Lähteet: OKM/AVI: Valtakunnallinen etsivän nuorisotyön kysely 2023, Into: Etsivän nuorisotyön Sovari 2023.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry