Janne Rinne, Sysmän nuorten työpaja

Alue: Häme
Työpajalla: Vuodesta 2002 alkaen, työ- ja yksilövalmentaja

Mikä työpajatoiminnassa on hienoa?

Työpajatoiminnan hienoimpiin ominaisuuksiin kuuluu kyky muuntautua ja kehittää toiminnan sisältöjä eri ilmiöiden mukana, vastaamaan kohdejoukon tarpeita ja tavoitteita.

Kerro mieleenpainuvin tarina valmentautujasta.

Vaikein kysymys on jäsennellä mieleenpainuvimpia kokemuksia työuralta. Matkalle on mahtunut varmasti kaikki mahdolliset sävyt ja tunteet kohtaamieni ihmisten kanssa työskentelystä. Jokainen kokemus on opettanut ja haastanut jopa muuttamaan omia asenteita erilaisia tilanteita kohtaan. Parhaita kokemuksia ovat usein ne tilanteet, joissa erilaiset ennakkoasetelmat muuttuvat ja yhteisymmärrys syntyy. Silloin edellytykset onnistua yhdessä ovat olemassa.

Miten nuoret tulisi kohdata eri palveluissa?

Älä sorru ajattelemaan, että roolisi nuoren matkalla on merkityksetön. Älä kuitenkaan pidä oletuksena, että vain sinä tiedät mikä on parasta nuorelle. Nuoret eivät ole vain numeroita tilastoissa, joten vältä omimasta nuorten itsensä saavuttamia asioita omiksi ansioiksesi. Tunnista ilmiöt yhteiskunnassa / työelämässä ja kerro niistä realistisesti nuorelle ja tue nuoren valintoja parhaan tiedon mukaan. Aikuiset tekevät päätöksiä, joilla he voivat edistää tai vaikeuttaa nuorten asemaa ja mahdollisuuksia; tarkista asenteesi ajoittain, viesti ja toimi sen mukaisesti!

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry