Yhdistyksen kokoukset

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n yhdistyksen kokoukset pidetään seuraavasti:

  • syyskokous 21.11.2023 klo 12–15. Helsinki, Oodi, Kuutio-tila.

Kokouskutsut lähetetään jäsenrekisteriin merkitylle yhteyshenkilölle sähköisesti. Yhteyshenkilö voi päivittää jäsenrekisteriin merkittyjä tietoja (pl. yhteyshenkilön muutosta).

Syyskokous 21.11.2023 klo 12

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 21.11.2023 klo 12.00 Oodissa, Kuutio-tilassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Toivomme äänivaltaisten kokousedustajien ilmoittautuvan etukäteen kokoukseen 10.11.2023 mennessä.
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n syyskokous (lyyti.fi)

Allekirjoitettu valtakirja toimitetaan viimeistään kokousta edeltävänä päivänä 20.11.2023 sähköpostitse Inton toiminnanjohtaja Timo Kontiolle timo.kontio@intory.fi.

Syyskokouksen materiaalit:

Hallitukseen ehdolle asettuneiden kirjalliset esittelyt:

Hallituksen jäsenten vaali (syyskokous)

Hallituksen jäseneksi voi asettua Inton jäsenorganisaatiossa toimiva etsivän nuorisotyön ja/tai työpajatoiminnan ammattilainen, jolla on halua ja intoa kehittää työmuotoja sekä Inton toimintaa ja osallistua vaikuttamistyöhön. Hallituksen jäseniltä toivotaan aktiivista otetta hallitustyöskentelyyn. Hallituksen jäsenten vaali on syyskokouksessa.

Jäsenorganisaatio voi ehdottaa jäsentä Inton hallitukseen määräpäivään mennessä. Kirjallinen esitys on vapaamuotoinen ja sen allekirjoittaa organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Myös syyskokouksessa on mahdollista esittää ehdokkaita hallituksen jäseneksi. Jos ehdotuksen muotoseikat pohdituttavat, ole yhteydessä Inton toiminnanjohtajaan.

Vuosittain valitaan 3 varsinaista jäsentä kaksivuotiskaudelle ja 3 varajäsentä vuodeksi. Syyskokouksessa suoritetaan siten aina hallituksen jäsenten vaali. Ehdokkaita täytyy olla vähintään 6, jotta kaikki avoimet paikat saadaan täytettyä. Into esittelee verkkosivuillaan, kokousmateriaalissa ja somessa määräpäivään mennessä toimitetut esitykset ehdokkaista.

Äänestysohje on kirjattu syyskokouksen menettelytapaohjeeseen: ” Syyskokouksessa valitaan kolme varsinaista hallituksen jäsentä ja kolme varajäsentä. Äänestyslippuun kirjoitetaan vähintään yksi ja enintään kuusi eri nimeä. Kaikki annetut äänet ovat saman arvoisia. Jos äänestyslipussa ei ole yhtään nimeä tai enemmän kuin kuusi nimeä, äänestyslippu hylätään. Kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja neljänneksi, viidenneksi ja kuudenneksi eniten ääniä saaneet valitaan hallituksen varajäseniksi.”

Äänioikeus

Jäsenorganisaatioiden äänioikeus määräytyy Inton sääntöjen 10 § mukaan: ”Yhdistyksen kokouksessa varsinaisen jäsenen edustus-, äänioikeus ja jäsenmaksu määräytyvät organisaation toimihenkilöiden edellisen kalenterivuoden lukumäärän mukaisesti seuraavasti:

1 edustaja – toimihenkilöitä 1–9 edellisen kalenterivuoden aikana (1 ääni)
2 edustajaa – toimihenkilöitä 10–29 edellisen kalenterivuoden aikana (2 ääntä)
3 edustajaa – toimihenkilöitä 30 tai yli (3 ääntä)”

Äänivaltaisen kokousedustajan on esitettävä valtakirja äänioikeuden osoittamiseksi. Edustusoikeus määräytyy yhdistyksen voimassa olevien sääntöjen ja jäsenorganisaatioiden nimenkirjoitusoikeuden perusteella. Yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaan ”Edustaja ei voi edustaa kuin yhtä jäsentä.”

Hallitustyöskentely Intossa

Inton hallitus koostuu yhdeksästä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ammattilaisesta ja puheenjohtajasta. Hallituksen varajäsenet kutsutaan hallituksen kokouksiin ja he osallistuvat hallituksen työskentelyyn. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja ja kokouksiin osallistuu lisäksi Inton talous- ja hallintopäällikkö.

Inton hallitus kokoontuu vuosittain noin 7 kertaa Helsinkiin, joiden lisäksi pidetään etäkokouksia tarpeen vaatiessa. Hallitus kokoontuu Inton toimistolle Helsinkiin, Itä-Pasilan Akavatalolle. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 14 alkaen. Kokousaikataulu vahvistetaan tammikuun kokouksessa.

Into ei maksa korvausta hallituksen jäsenille kokouksista. Matkakulut korvataan toteutuneen mukaisesti. Tarvittaessa tarjoamme majoituksen esimerkiksi strategiapäivän yhteyteen. Inton hallituksen jäsenet saavat lipun valtakunnalliseen #INTO-tapahtumaan.

Inton hallitus ohjaa yhdistyksen strategista työskentelyä, seuraa yhdistyksen talouden ja toiminnan toteutumista, osallistuu vaikuttamis- ja kehittämistyöhön, hyväksyy mm. Inton laatimat lausunnot, näkökulmat sekä vaaliteemat, tekee vuosittain riskikartoituksen sekä osallistuu ja nostaa aktiivisesti keskusteluun teemoja hallituksessa.

Uudet hallituksen jäsenet saavat perehdytyksen hallitustyöskentelyyn.© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry