Yhdistyksen kokoukset

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n yhdistyksen kokoukset pidetään vuonna 2024 seuraavasti:

  • Kevätkokous 23.4.2024 klo 12 verkossa
  • Syyskokous 26.11.2024 läsnäolokokouksena

Kokouskutsut lähetetään jäsenrekisteriin merkitylle yhteyshenkilölle sähköisesti. Yhteyshenkilö voi päivittää jäsenrekisteriin merkittyjä tietoja (pl. yhteyshenkilön muutosta).

Klikkaa tästä ja ilmoittaudu mukaan vuoden 2024 kevätkokoukseen
Toivomme äänivaltaisten kokousedustajien ilmoittautuvan etukäteen kokoukseen 19.4.2024 mennessä.

Keväkokouksen 2024 materiaalit

Äänioikeus

Jäsenorganisaatioiden äänioikeus määräytyy Inton sääntöjen 10 § mukaan: ”Yhdistyksen kokouksessa varsinaisen jäsenen edustus-, äänioikeus ja jäsenmaksu määräytyvät organisaation toimihenkilöiden edellisen kalenterivuoden lukumäärän mukaisesti seuraavasti:

1 edustaja – toimihenkilöitä 1–9 edellisen kalenterivuoden aikana (1 ääni)
2 edustajaa – toimihenkilöitä 10–29 edellisen kalenterivuoden aikana (2 ääntä)
3 edustajaa – toimihenkilöitä 30 tai yli (3 ääntä)”

Äänivaltaisen kokousedustajan on esitettävä valtakirja äänioikeuden osoittamiseksi. Edustusoikeus määräytyy yhdistyksen voimassa olevien sääntöjen ja jäsenorganisaatioiden nimenkirjoitusoikeuden perusteella. Yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaan ”Edustaja ei voi edustaa kuin yhtä jäsentä.”

Hallitustyöskentely Intossa

Inton hallitus koostuu yhdeksästä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ammattilaisesta ja puheenjohtajasta. Hallituksen varajäsenet kutsutaan hallituksen kokouksiin ja he osallistuvat hallituksen työskentelyyn. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja ja kokouksiin osallistuu lisäksi Inton talous- ja hallintopäällikkö.

Inton hallitus kokoontuu vuosittain noin 7 kertaa Helsinkiin, joiden lisäksi pidetään etäkokouksia tarpeen vaatiessa. Hallitus kokoontuu Inton toimistolle Helsinkiin, Itä-Pasilan Akavatalolle. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 14 alkaen. Kokousaikataulu vahvistetaan tammikuun kokouksessa.

Into ei maksa korvausta hallituksen jäsenille kokouksista. Matkakulut korvataan toteutuneen mukaisesti. Tarvittaessa tarjoamme majoituksen esimerkiksi strategiapäivän yhteyteen. Inton hallituksen jäsenet saavat lipun valtakunnalliseen #INTO-tapahtumaan.

Inton hallitus ohjaa yhdistyksen strategista työskentelyä, seuraa yhdistyksen talouden ja toiminnan toteutumista, osallistuu vaikuttamis- ja kehittämistyöhön, hyväksyy mm. Inton laatimat lausunnot, näkökulmat sekä vaaliteemat, tekee vuosittain riskikartoituksen sekä osallistuu ja nostaa aktiivisesti keskusteluun teemoja hallituksessa.

Uudet hallituksen jäsenet saavat perehdytyksen hallitustyöskentelyyn.© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry