Yhdistyksen kokoukset

Syyskokous 2021

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 17.11.2021 klo 12 alkaen Pasilan kirjaston auditoriossa, Helsingissä. Tervetuloa!

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Esityslistalla ovat yhdistyksen vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmien ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen sekä hallituksen puheenjohtajan valinta ja hallituksen varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä hallituksen varajäsenten valinta. Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet valitaan yhdellä vaalilla; kolme eniten ääniä saanutta valitaan varsinaisiksi jäseniksi ja kolme seuraavaksi eniten varajäseniksi. 

Ilmoittautuminen kokoukseen

Toivomme ilmoittautumisia syyskokoukseen 10.11.2021 mennessä. Toivomme sekä äänivaltaisten että puhe- ja läsnäolo-oikeutettujen ilmoittautuvan kokoukseen, jotta voimme varmistaa koronaturvallisen osallistumisen.

Äänioikeus

Jäsenorganisaatioiden äänioikeus määräytyy Inton sääntöjen 10 § mukaan: ”Yhdistyksen kokouksessa varsinaisen jäsenen edustus-, äänioikeus ja jäsenmaksu määräytyvät organisaation toimihenkilöiden edellisen kalenterivuoden lukumäärän mukaisesti seuraavasti:

1 edustaja – toimihenkilöitä 1–9 edellisen kalenterivuoden aikana (1 ääni)
2 edustajaa – toimihenkilöitä 10–29 edellisen kalenterivuoden aikana (2 ääntä)
3 edustajaa – toimihenkilöitä 30 tai yli (3 ääntä)”

Äänivaltaisen kokousedustajan on esitettävä valtakirja äänioikeuden osoittamiseksi. Edustusoikeus määräytyy yhdistyksen voimassa olevien sääntöjen ja jäsenorganisaatioiden nimenkirjoitusoikeuden perusteella. Yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaan ”Edustaja ei voi edustaa kuin yhtä jäsentä.”

Syyskokouksen kokousmateriaalit

Kaikki syyskokouksen materiaalit löytyvät koottuna materiaalipankista.© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry