Aikalisätoiminta

Aikalisätoiminnassa tarjotaan tukea ja ohjausta kaikille kutsunta-, varusmies- ja siviilipalvelusikäisille nuorille. Etsivä nuorisotyö toteuttaa Puolustusvoimien, siviilipalveluskeskuksen, valtiokonttorin ja kuntien yhteistyölle perustuvaa Aikalisätoimintaa osana perustyötään ja vastaa toiminnasta kaikissa Suomen kunnissa.

Etsivät nuorisotyöntekijät osallistuvat Puolustusvoimien järjestämiin kutsuntatilaisuuksiin ja kohtaavat kaikki kutsunnanalaiset nuoret miehet. Kutsunnoissa jokaiselle tarjotaan mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti häntä askarruttavista asioista. Keskusteluja voidaan jatkaa tapaamisissa kutsuntojen ulkopuolella nuoren niin toivoessa. Mikään asia ei ole liian pieni tai suuri yhdessä mietittäväksi. Etsivät auttavat nuoria niin palvelukseen valmistautumisessa kuin muissakin heille tärkeissä kysymyksissä.

Ja jos varusmies- tai siviilipalvelus keskeytyy ja suunnitelmat menevät uusiksi, on Aikalisän paikka! Joukko-osastojen ja siviilipalveluskeskuksen sosiaalikuraattorit ilmoittavat palveluksensa keskeyttävien yhteystiedot nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat yhteydessä nuoreen, auttavat muuttuneessa tilanteessa nuoren tahdon mukaisesti, ja tarvittaessa ohjaavat hyödyllisiin palveluihin nuoren tukena pysyen. Nuori voi halutessaan myös kieltäytyä Aikalisästä ilman, että siitä koituu hänelle seurauksia.

Etsivä nuorisotyö on nuoren tukena sen aikaa ja sillä tavalla kuin hän itse katsoo parhaaksi. Etsivä nuorisotyöntekijä on rinnalla kulkija, joka auttaa selvittämään, miten ottaa seuraava askel. Toiminta on aina luottamuksellista, vapaaehtoista ja maksutonta. Kaikki alle 29-vuotiaat nuoret ja heidän läheisensä voivat myös itse olla milloin tahansa yhteydessä kotikuntansa etsivään nuorisotyöhön Aikalisätoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Aikalisä-toimintamalli pähkinänkuoressa

Toimintamallin mukaisesti kuntien etsivät nuorisotyöntekijät

 • osallistuvat syksyn kutsuntoihin jokaisella kutsuntapaikalla: toiminta esitellään kutsuntainfossa ja nuoret kohdataan Aikalisäpisteellä. Nuoret tulevat Aikalisäpisteelle kutsuntalautakunnan jälkeen.
 • ovat mukana Puolustusvoimien aluetoimistojen järjestämissä tarkastuksissa (AJT:t) kohtaamassa nuoria.
 • ovat monilla paikkakunnilla mukana kutsuntoja edeltävissä terveystarkastuksissa.
 • vastaanottavat nuorisolain (1285/2016, 11 §) mukaisesti ilmoituksia ase- tai siviilipalveluksensa keskeyttävistä nuorista.
 • tarjoavat kaikille nuorille mahdollisuuden ohjaukseen ja tukeen ennen palvelusta, sen aikana ja jälkeen sekä palveluksen keskeytyessä.

Aikalisätoimintamallin avulla nuoriin voidaan luoda luottamuksellinen yhteys heidän elämänsä merkittävän siirtymävaiheen ja yllättävienkin elämänmuutosten, kuten palveluksen keskeytymisen, hetkellä. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat Aikalisä-toimintamalliin perehdytettyjä ammattilaisia (tulevat perehdytykset ks. alla). He tarjoavat nuorelle kynnyksettömästi mahdollisuuden arvioida elämäntilannettaan ja erilaisia toimintavaihtoehtoja. Etsivillä on valmiudet ohjata nuoria monipuolisesti hyvinvointia ja mielekästä arkea sekä ase- ja siviilipalveluksen suorittamista koskevissa kysymyksissä.

Kunnissa etsivää nuorisotyötä tekevät organisaatiot toimivat nuorten parhaaksi läheisessä yhteistyössä Puolustusvoimien aluetoimistojen ja joukko-osastojen, siviilipalveluskeskuksen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, Kelan, koulujen ja oppilaitosten sekä työllisyyspalvelujen kanssa.

Aikalisätoiminnan valtakunnallisesta koordinaatiosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö, jolle vastuutehtävä siirtyi THL:ltä vuonna 2018. Siitä lähtien etsivä nuorisotyö on vastannut kuntien osalta Aikalisätoimintaan kuuluvasta nuorten ohjaamisesta ja tuesta. Ministeriön apuna toiminnan koordinaatiossa toimi ajalla 1.4.2020-31.3.2024 Inton vetämä Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus. Ministeriöiden (OKM, PLM, STM, TEM) valtakunnallisessa Aikalisä-yhteistyöryhmässä etsivää nuorisotyötä edustavat Keski-Suomen etsivän nuorisotyön alueellinen koordinaattori, Äänekosken kaupungin Pauliina Koljonen sekä Miikka Piiroinen ja Katja Uustalo Intosta.

Lisätietoa

 • Aikalisä-perehdytykset (uusille etsiville nuorisotyöntekijöille):
  • Aluehallintovirasto edellyttää, että kaikki etsivät nuorisotyöntekijät käyvät Aikalisä-perehdytyksen.
  • Kysy perehdytyksestä oman alueesi etsivän nuorisotyön koordinaattorilta!
  • Seuraavat valtakunnalliset verkkoperehdytykset niille, jotka eivät pääse oman alueen perehdytykseen (ajankohtaa klikkaamalla pääset ilmoittautumissivulle): tulossa kesällä 2024
 • Aikalisän paikka -infoanimaatio (voit kopioida linkit omaan käyttöön)
  • suomeksi puhuttuna (tekstitys englanniksi): bit.ly/aikalisä
  • ruotsiksi puhuttuna: bit.ly/aikalisäSV
  • jos tarvitset käyttöösi alkuperäisen videotiedoston, ota yhteyttä Miikkaan (yhteystiedot alla)
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry