Ohjeita Sovarin käyttöön etsivässä nuorisotyössä

Sovari perustuu etsivän nuorisotyön nuorille sekä työpajojen nuorille ja aikuisille valmentautujille suunnattuun nettikyselyyn.

Voit ilmoittautua mukaan ja ottaa Sovarin käyttöösi milloin tahansa.

Lähetämme sinulle sähköpostitse ohjeet Sovarin käyttöön sekä linkit nettikyselyihin.
Etsivälle nuorisotyölle ja työpajoille on omat kyselynsä. Kysely on käytössä suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Sovari-kyselykausi kestää aina kalenterivuoden ajan.

Sovari-kysely toteutetaan kunkin asiakkaan kohdalla kerran vuodessa

 • Etsivän nuorisotyön toimijat ja työpajat saavat omat Sovari-tuloksensa vuosittain.
 • Into tuottaa tulosyhteenvedot organisaatiokohtaisesti ja työpajayksiköittäin.
 • Tulosyhteenvedon saaminen edellyttää vähintään 7 vastaajaa vuoden aikana.
 • Sovari-vuositulokset toimitetaan työpajoille helmikuussa ja etsiville maaliskuussa.
 • Into julkaisee raportit Sovarin valtakunnallisista tuloksista vuosittain kesäkuussa.

Milloin?

Etsivässä nuorisotyössä Sovari-kysely voidaan tehdä kaikille tavoitetuille nuorille kerran vuodessa

 • Varaa aikaa kalenteristasi kyselyiden toteuttamiseen.
 • Nuori voi vastata kyselyyn milloin tahansa. Etenkin kesä tai marras-joulukuu ovat hyviä etappeja kyselyyn vastaamiseen.
 • Nuoren asiakkuus voi jatkua edelleen. Kerro nuorelle, että kyselyn tekeminen ei tarkoita yhteistyön päättymistä.
 • Lyhytkestoisessa asiakkuudessa voit toteuttaa kyselyn nuorelle silloin, kun hän on saanut tarvitsemansa ohjauksen.
 • Pitkäkestoisessa asiakkuudessa voit tehdä kyselyn nuorelle silloin, kun jokin keskeinen asia on saatu päätökseen, tai vuoden päätteeksi.

Missä?

 • Monet etsivät kutsuvat nuoret vastaamaan kyselyyn etsivän nuorisotyön tiloissa.
  Järjestä nuorelle vastaamiseen rauhallinen hetki tietokoneen äärellä.
 • Nuori voi vastata kyselyyn myös etäyhteyksillä. Jaa silloin nuorelle kyselyn linkki viestillä. Kerro hänelle Sovarista ja motivoi häntä vastaamaan.

Miten?

 • Valitse nuoren vastattavaksi joko Sovari-peruskysely tai lyhyempi Sovari EASY-kysely. Kaikki vastaukset tallentuvat samaan tulosaineistoon.
 • Sovari EASY -kysely kannattaa valita nuorelle, jolla on vaikeuksia lukemisessa tai keskittymisessä tai joka on ollut asiakkaana vain lyhyen aikaa.
 • Nuori vastaa kyselyyn itsenäisesti. Jos olet läsnä, voit auttaa nuorta kyselyn ensimmäisen sivun kysymyksissä. Voit neuvoa myös muissa kysymyksissä, jos nuori tarvitsee apua.
 • Muistuta nuorta vastaamisen lopussa klikkaamaan Lähetä-ruutua, jotta vastaukset tallentuvat.
 • Saat viestin sähköpostiisi jokaisesta Sovari-vastauksesta. Näin voit seurata, kuinka monta nuorta on vastannut kyselyyn. Voit viestittää Sovarin ylläpitäjälle, mihin sähköpostiosoitteisiin haluatte vastausviestien tulevan.

Vinkki: Järjestä Sovari-viikot esimerkiksi kesällä virvokkeiden kera tai joulun alla glögikutsujen merkeissä. Kutsu silloin jokainen vuoden aikana kohtaamasi nuori vastaamaan kyselyyn! Tapaamisen yhteydessä voit kysellä kuulumisia niiltäkin nuorilta, joita et ole tavannut viime aikoina.

Mitä sisältää?

Sovari-kysely sisältää kysymyksiä seuraavista teemoista:

 1. Etsivän nuorisotyön asiakkuus: kuinka pitkään tai usein on ollut yhteydessä etsivän kanssa
 2. Etsivän nuorisotyön arviointi: Millaisia kokemuksia nuorella on etsivästä nuorisotyöstä?
 3. Sosiaalisen vahvistumisen arviointi: Millaisia muutoksia nuori on kokenut elämäntaidoissaan etsivän nuorisotyön ajanjaksolla?
 4. Taustatiedot: ikä, sukupuoli, koulutus ja kyselypalaute.

Nuori arvioi etsivää nuorisotyötä seuraavista näkökulmista:

 • Yhteydenpidon sujuvuus
 • Nuoren kuulluksi tuleminen ja luottamus etsivään nuorisotyöntekijään
 • Nuoren avun ja tuen saaminen

Nuori arvioi sosiaalista vahvistumista eli elämäntaitojen muutosta seuraavilla osa-alueilla:

 1. itsetuntemus
 2. sosiaaliset taidot
 3. arjen hallinta
 4. opiskelu- ja työelämävalmiudet
 5. elämänhallinta ja tavoitteellisuus

Mitä nuorelle on hyvä kertoa Sovari-kyselystä?

 1. Motivoi nuorta vastaamaan! Sovarin kautta hän voi vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.
  Kyselyn avulla nuori voi myös jäsentää elämäntilanteessaan tapahtuneita muutoksia.
  Useimmat vastaajat ovat kokeneet vastaamisen helpoksi ja melko mukavaksi.
 2. Kerro, että sinulle on tärkeää kuulla nuoren näkemyksiä, miten olet työssäsi onnistunut ja onko se auttanut häntä eteenpäin. Toivotte myös ehdotuksia, miten nuoria voitaisiin auttaa vielä paremmin. Kaikenlainen palaute on siis tärkeää.
 3. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Yksittäisen nuoren antamat vastaukset eivät tule etsivien tietoon, vaan saatte siitä ryhmäkohtaisen koosteen. Ulkopuolinen asiantuntija käsittelee kyselyn vastaukset ja laatii yhteenvedot tuloksista.
 4. Etsivät nuorisotyöntekijät saavat käyttöönsä sanalliset avovastaukset kirjoitetussa muodossa.
  Voitte käyttää sanallisia vastauksia etsivän nuorisotyön markkinoinnissa.
 5. Kyselyyn on hyvä vastata rauhassa ja varata siihen aikaa ainakin varttitunti. Useimmat nuoret vastaavat siihen 5–10 minuutissa. Etenkin elämäntaidoissa tapahtuneita muutoksia on hyvä pohdiskella rauhassa (Sovari-kyselyn sivulla 3).

Miten voit hyödyntää Sovari-tuloksia etsivässä nuorisotyössä?

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry