Sovari-vaikutusmittari

Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari tuottaa tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laadusta ja vaikutuksista elämäntaitoihin.
Tietoa tuotetaan vuosittain valtakunnallisesti, alueellisesti ja palveluyksiköittäin.
Mittari on maksuton ja sitä ylläpitää Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.

Sovarilla tietoa palveluiden laadusta ja vaikutuksista

Sovari tuottaa tietoa palvelun laadusta eli siitä, kuinka hyvin etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa toteutetaan palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Sillä kerätään tärkeää palautetta nuorilta ja aikuisilta palveluiden kehittämiseksi.

Sovarilla saadaan tietoa siitä, millaisia sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia etsivällä nuorisotyöllä ja työpajatoiminnalla on nuoriin ja aikuisiin. Sovari-tulokset kertovat, millaisia valmiuksia he ovat saaneet omaan elämäänsä palvelujakson aikana.

Sosiaalista vahvistumista tarkastellaan viidellä osa-alueella

 1. itsetuntemus
 2. sosiaaliset taidot
 3. arjen hallinta
 4. opiskelu- ja työelämävalmiudet
 5. elämänhallinta ja tavoitteellisuus

Sovari perustuu anonyymiin nettikyselyyn, jossa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiakkaina olevat nuoret ja aikuiset arvioivat palvelun toteutusta ja muutoksia elämäntaidoissaan.

Sovarin hyödyntäminen

On tärkeää saada valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa, millaista on etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta sekä millaisia vaikutuksia niillä on nuorten ja aikuisten elämänpolkuihin.

 • Sovari auttaa sanoittamaan, mistä etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa on kysymys.
 • Palveluntuottajat tunnistavat vahvuuksia ja kehittämiskohtia omassa toiminnassaan.
  Omia Sovari-tuloksia voi verrata valtakunnalliseen tasoon.
 • Sovarin avulla asiakkaat voivat vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.
  Tämä vahvistaa asiakkaiden osallisuutta.
 • Sovarin avulla voidaan osoittaa päättäjille ja yhteistyökumppaneille palveluiden inhimillistä ja yhteiskunnallista merkitystä, joihin kannattaa panostaa.
 • Sovari tuottaa tietoa, millaisia kokemuksia ja hyötyä eri asiakasryhmät saavat etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta. Valtakunnalliset tulosraportit kertovat kokemuksista esimerkiksi asiakkaiden iän, sukupuolen ja työpajapalvelun mukaan.

Yli 7800 nuorta ja aikuista vastasi Sovari 2022 -kyselyyn

Sovari 2022 -tulokset tuotettiin kaikkiaan yli 260 organisaatiolle etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa. Sovari-kyselyihin vastasi yli 2500 nuorta etsivästä nuorisotyöstä sekä yli 5300 valmentautujaa työpajoilta. Sovarin käyttäjäjoukko on laajentunut vuosi vuodelta.

Työpajojen Sovari 2022 -infograafi kokoaa muutamia keskeisiä lukuja Sovari-tuloksista.

Etsivän nuorisotyön toimijat ja työpajat saavat omat Sovari-tuloksensa vuosittain. Sovari-kyselyillä kerätään tietoa kalenterivuoden ajan. Välituloksia on saatavilla jo vuoden mittaan ja vuosiraportit aina seuraavan vuoden alussa. Tulokset tuotetaan alueellisesti, organisaatiokohtaisesti ja työpajayksiköittäin. Into laatii myös raportit Sovarin valtakunnallisista tuloksista vuosittain.

Organisaatiokohtaiset ja alueelliset Sovari 2022 -vuosiraportit on jaettu työpajoille ja etsivän nuorisotyön organisaatioille sähköpostin välityksellä helmikuun ja maaliskuun aikana 2023.

Tervetuloa mukaan Sovarin käyttäjäksi!

Voit ilmoittautua mukaan ja ottaa Sovarin käyttöösi milloin tahansa. Sovarin käyttäminen on maksutonta.

Palveluiden käyttäjärekisterin tietosuojaseloste.

Lisätietoa Sovarista

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry