Työpajatoiminnan Sovari 2023 -infograafi (fi/sv)

Julkaisutyyppi: Infografiikka

Työpajatoiminnan Sovari-infograafi kokoaa yhteen keskeisimmät vuoden 2023 Sovari-tulokset.

Mitä Sovari-tulokset kertovat?

Sovari tuottaa tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laadusta eli siitä, kuinka hyvin niitä toteutetaan nuorten ja aikuisten näkökulmasta. Sovarilla saadaan esille, millaisia sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia etsivällä nuorisotyöllä ja työpajatoiminnalla on nuoriin ja aikuisiin. Sovari-tulokset kertovat, millaisia valmiuksia he ovat saaneet omaan elämäänsä palvelujakson aikana.

Työpajatoiminnan Sovari-infograafi kokoaa yhteen keskeisimmät vuoden 2023 valtakunnalliset tulosluvut.

Tallenna infograafit ja hyödynnä vaikka omassa viestinnässäsi!

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry