Media

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n henkilökunta vastaa mielellään etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan liittyviin kysymyksiin ja taustoittaa ajankohtaisia uutisia etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan näkökulmasta.

Intosta löytyy valtakunnallista asiantuntemusta ja asiantuntijoita haastateltaviksi seuraavista aiheista

  • etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
  • osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen
  • syrjäytyminen, syrjäytymisen ja ulkopuolisuuden ehkäisy
  • nuorten itsenäistymisen, osaamisen ja työllisyyden tukeminen
  • aikuisten osaamisen ja työllisyyden tukeminen
  • aktiivinen työvoima- ja sosiaalipolitiikka ja niihin liittyvät toimenpiteet
  • osaamisen tunnistaminen ja kerryttäminen vaihtoehtoisissa oppimisympäristöissä
  • oppivelvollisuuden laajentaminen tukea tarvitsevien nuorten näkökulmasta
  • kohtaavat kokonaisvaltaiset palvelut, monialaisuus
  • kokemusasiantuntijuus kentältä

Intolla on tiiviit yhteydet etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan paikallisesti, joten autamme mielellämme median edustajia löytämään haastateltavia etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelevistä sekä näiden palveluiden asiakkaista.

Inton julkaisemat tiedotteet (ePressi)

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry