Alueelliset verkostot

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan alueelliset verkostot toimivat kaikkien maakuntien alueella. Lisäksi molemmissa työmuodoissa toimii ruotsinkieliset verkostot. Kunkin verkoston toimintaa vetää alueellinen koordinaattori.

Etsivän nuorisotyön alueellisen koordinaation tavoitteena on:

  • vahvistaa alueellista yhteistyötä ja osallistaa yhteiseen työskentelyyn
  • toimia etsivien tukena arjessa ja mahdollistaa keskinäinen vertaistuki
  • innostaa ja osallistaa alueen etsiviä yhteiseen vaikuttamistyöhön
  • toimia aktiivisena viestijänä alueen etsivän nuorisotyön, aluehallintoviraston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Inton välillä nuorten äänen vahvistamiseksi ja ajankohtaisiin ilmiöihin tarttumiseksi
  • vahvistaa etsivän nuorisotyön laatua ja tukea työmuodon jatkuvaa kehittymistä.

Into koordinoi ja kehittää etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan alueellisten verkostojen toimintaa valtakunnallisella tasolla yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.

Etsivän nuorisotyön alueelliset verkostot

1. Lappi
2. Pohjois-Pohjanmaa
3. Kainuu & Koillismaa
4. Pohjois-Karjala
5. Pohjois-Savo
6. Etelä-Savo
7. Etelä- ja Keski-Pohjanmaa & Pohjanmaa
8. Keski-Suomi
9. Pirkanmaa
10. Satakunta
11. Varsinais-Suomi
12. Kaakkois-Suomi
13. Kanta- ja Päijät-Häme
14. Uusimaa
15. Pääkaupunkiseutu
16. Svenskspråkigt uppsökande ungdomsarbete

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry