Alueelliset verkostot

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan alueelliset verkostot toimivat kaikkien maakuntien alueella. Lisäksi molemmissa työmuodoissa toimii ruotsinkieliset verkostot. Kunkin verkoston toimintaa vetää alueellinen koordinaattori.

Etsivän nuorisotyön alueellisen koordinaation tavoitteena on:

 • vahvistaa alueellista yhteistyötä ja osallistaa yhteiseen työskentelyyn
 • toimia etsivien tukena arjessa ja mahdollistaa keskinäinen vertaistuki
 • innostaa ja osallistaa alueen etsiviä yhteiseen vaikuttamistyöhön
 • toimia aktiivisena viestijänä alueen etsivän nuorisotyön, aluehallintoviraston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Inton välillä nuorten äänen vahvistamiseksi ja ajankohtaisiin ilmiöihin tarttumiseksi
 • vahvistaa etsivän nuorisotyön laatua ja tukea työmuodon jatkuvaa kehittymistä.

Into koordinoi ja kehittää etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan alueellisten verkostojen toimintaa valtakunnallisella tasolla yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.

Etsivän nuorisotyön alueelliset verkostot

 1. Lappi
 2. Pohjois-Pohjanmaa
 3. Kainuu & Koilismaa
 4. Pohjois-Karjala
 5. Pohjois-Savo
 6. Etelä-Savo
 7. Keski-Pohjanmaa
 8. Etelä-Pohjanmaa & Pohjanmaa
 9. Keski-Suomi
 10. Pirkanmaa
 11. Satakunta
 12. Varsinais-Suomi
 13. Kaakkois-Suomi
 14. Kanta- ja Päijät-Häme
 15. Uusimaa
 16. Pääkaupunkiseutu
 17. Svenskspråkigt uppsökande ungdomsarbete

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry