Julian tarina

Minulla on elämässä kaikki erittäin hyvin jokaisella osa-alueella. Tästä kiitän kaikkia niitä ihmisiä (itseni lisäksi), jotka ovat ottaneet koppia meistä väliin putoavista nuorista ja nuorista aikuisista, jotka kamppailevat omien haasteidemme kanssa.”

Pajajaksolta kohti uutta ammatillista uraa

Haasteellisissa elämäntilanteissa Julia, 25, sai tukea kahdelta eri työpajalta sekä kuntouttavasta työtoiminnasta.

Olen aikaisemmalta ammatiltani markkinointiassistentti, nykyisin toimin palkanlaskijana.

Elän toistuvan masennuksen, ahdistuneisuushäiriön ja epävakaan persoonallisuushäiriön kanssa. Vaikeimpina hetkinä elämässäni olen ollut pajatoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan piirissä, joiden avulla lopulta pääsin elämässä eteenpäin.

Olin kahdella eri pajalla sekä Paluu Työelämään -hankkeessa.

Millaista tukea sait pajajaksolta?

Olen tavannut monta erittäin ihanaa valmentajaa ja nuorisotyöntekijää. Valmentajat ovat auttaneet minua monessa asiassa: peruskotiaskareissa, ahdistuneisuuden kanssa sekä opiskelu- ja työpaikan hankkimisessa. He ovat myös kuunnelleet tarvittaessa huolia ja murheita sekä antaneet neuvoja pyydettäessä.

Parhaiten mieleen on jäänyt, kun eräänä kuntouttavan työtoiminnan päivänä tapasin Paluu Työelämään -hankkeen ohjaajan kanssa. Hän oli löytänyt minulle työvoimapoliittisena koulutuksena palkanlaskijan tutkinnon. Haku umpeutui samana päivänä, mutta ehdin juuri palauttaa hakemukseni.

Minut hyväksyttiin koulutukseen ja nyt vuosi myöhemmin olen valmistunut parhailla arvosanoilla ja saanut vakituisen työpaikan.

Mikä merkitys pajajaksoilla on ollut?

Ilman kuntouttavaa työtoimintaa tai Paluu Työelämään -hanketta en olisi välttämättä saanut itseäni revittyä takaisin työelämään. Näissä paikoissa ymmärretään eri tavalla ihmisten erilaisia haasteita, kuten masennusta, ahdistuneisuutta ja paniikkihäiriötä.

Meitä nuoria, jotka putoavat väliin ja jäävät unohduksiin on liian monta. Kun voi huonosti henkisesti, kuntouttava työtoiminta, etsivä nuorisotyö ja erilaiset hankkeet mahdollistavat rauhallisen, avoimen ja ymmärtäväisen ympäristön päästä takaisin arkielämään omilla aikatauluilla.

Ilman tällaista toimintaa en välttämättä vieläkään olisi päässyt elämässäni tähän pisteeseen.

Mitä sinulle kuuluu nyt?

Kuntouttavan työtoiminnan tuen, kognitiivisen psykoterapiajakson ja oman panostuksen kautta olen nykyään iloinen, onnellinen ja jaksavainen sekä oppinut, ettei kaikkea tarvitse tehdä aina täydellisesti.

Minulla on elämässä kaikki erittäin hyvin jokaisella osa-alueella. Tästä kiitän kaikkia niitä ihmisiä (itseni lisäksi), jotka ovat ottaneet koppia meistä väliin putoavista nuorista ja nuorista aikuisista, jotka kamppailevat omien haasteidemme kanssa. Ja myös entistä terapeuttiani, joka on ihan mahtava.

Kiitos <3

Meidän tavoitteenamme on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tavoittavat 43 000 nuorta ja aikuista vuosittain. Ne vähentävät yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, vahvistavat arjenhallintaa sekä tukevat kohti koulutusta ja työtä. Etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta tukea saaneet Helena, Ian, Julia, Raivo, Santeri, Sari, Sonja ja Tomi kertovat, millainen merkitys etsivällä nuorisotyöllä ja työpajatoiminnalla heidän elämässään oli ja mitä heille kuuluu nyt. Etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa tarvitaan tulevaisuudessakin toimimaan nuorten ja aikuisten rinnalla sekä tukemaan muita palveluita.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry