Työpajojen alueelliset tapaamiset

# Ajankohtaiset aiheet
# Keskustelu
# Hyvien käytäntöjen jakaminen
# Asiantuntijavierailut ja -puheenvuorot
# Koulutuksellisuus
# Vertaistuki
# Yhteinen kehittäminen ja vaikuttamistyö

Alueellisissa tapaamisissa pääsee tutustumaan muihin omalla alueella työpajatoimintaa tekeviin. Keskiössä ovat yhteiset keskustelut ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista. Samalla vaihdetaan eri toimijoiden ja paikkakuntien kuulumiset sekä pohditaan arjen kysymyksiä. Verkostoissa jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan toisilta. Tapaamiset ovat pääsääntöisesti tarkoitettu työpajatoimintaa eri rooleissa tekeville – sekä valmentajille, kehittäjille että esihenkilöille. Verkostoon kutsutaan tarpeen mukaan sidosryhmien edustajia tai ulkopuolinen asiantuntija pitämään puheenvuoro tai koulutus verkoston kaipaamasta aiheesta. Verkosto saattaa myös lähettää oman edustajansa erilaisiin tilaisuuksiin, yhteistyöryhmiin tai muihin verkostoihin. Kaikella tällä halutaan luoda foorumi, jossa mahdollistetaan vertaistuki, vertaiskehittäminen ja yhteinen kehittämistyö.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry