Svenskspråkigt uppsökande ungdomsarbete

ENT-koordinaattori
Johanna Baarman

johanna.baarman@sveps.fi
tel. 050 555 9126

Facebook: Johanna Sveps
Instagram: @svepsungdomsverkstad
TikTok: @svepsuppsokare

Berätta om ett möte du minns från din ungdom.

Under en av studiehandledartimmen på nian i högstadiet besökte en kläddesigner klassen och berättade en inspirerande berättelse om sitt yrke och karriär. 15 åriga jag visste före det inte alls vad jag skulle studera, men livsberättelsen ledde till ett val att söka till artesanstudier. Den utbildningen har sedan fallit något i glömska, då andra inspirationskällor ledde till följande studier inom sociala branschen. Människor livshistorier har alltid intresserat mig. Allt från när min farfar berättade om sitt liv som ung, till senare i livet i möten med många ungdomar och unga vuxna.

Vad motiverar dig att göra regional koordinering av uppsökande ungdomsarbete?

De kompetenta och engagerade uppsökarna inspirerar till att göra utvecklingsarbete tillsammans med och för. Att få stöda uppsökarna på det deras egna modersmålet, på samma sätt som unga har rätt att få stöd på sitt modersmål, är också en hjärtesak. Genom koordineringsarbete får jag möjligheten att utföra påverkningsarbete och att öka synligheten av behovet av svenskspråkiga tjänster.

Berätta tre saker du brinner för.

  • goda samtal
  • äventyr
  • den nordiska naturen
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry