Työpajatoiminta työhön perehtyvälle

Tervetuloa työpajan valmennustyöhön!

Työpajojen ammattilaisten joukko on suuri. Se koostuu yli 1600 valmentajasta ympäri Suomen Vaasasta Joensuuhun & Inarista Helsinkiin. Työpajatoiminnan valtakunnallisena kattojärjestönä toimii Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry. Työpajojen valmentajat kohtaavat jokaisen valmentautujan yksilöllisesti hänen lähtökohtansa huomioiden. Työpajajaksosta tehdään sopimus ja jaksolle kirjoitetaan valmennussuunnitelma, joka parhaiten tukee valmentautujan etenemistä kohti omia tulevaisuudentoiveita.

Yhdessä työskentely kohti tavoitteita!

Työpajan valmennuksessa annetaan jokaiselle mahdollisuus aloittaa omalta tasoltaan. Jakson aikana tavoitteena on, että syntyy onnistumisia jokaisella niin ihmisenä kasvamisessa kuin työyhteisöön liittymisessä. Työpajalla valmentautuja oppii uutta sekä omista ammatillista taidoistaan että työelämässä toimimisesta. Valmennustyö on päivittäistä tukea, joka tähtää valmentautujan hyvinvointiin ja työpajalta etenemiseen kohti opiskelu- tai työelämää.

Verkostossa toimiminen

Moniammatillinen ja -alainen yhteistyö paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa on työpajatyössä ensiarvoisen tärkeää. Verkostosta voi saada tukea valmennusjakson aikana esille tuleviin valmentautujan asioihin kuten asumiseen, toimeentuloon tai jatkopolkuun joko opintojen tai työpaikan muodossa. Verkostolle voi kertoa työpajan merkityksestä valmentautujien elämässä sekä tuoda paikkakunnan päättäjille tietoa työllisyysasioiden hoitamisen tueksi.

Hyvinvoiva ammattilainen

Uutena työntekijänä näkee työpajan toimintatavat kirkkaasti, jolloin kannattaa tuoda omaa osaamista reippaasti esille. Näin työpajatoiminta uudistuu ja valmentautujat saavat entistä parempaa valmennusta uusien toimintamallien tai -menetelmien käyttämisen kautta. Työpajan työyhteisö on tärkeä voimavara sekä valmentautujalle että valmentajalle. Yhdessä teemme parempaa maailmaa!

Pohdi näitä

 • Mikä työssäsi antaa ja mikä vie voimavaroja?
 • Pystytkö palautumaan jo työpäivän aikana?
 • Minkälainen tuki työyhteisöltä ja johdolta saa sinut voimaan hyvin työssäsi?
 • Vastaako työ arvojasi vai koetko arvoristiriitoja?

Tärkeimpiä periaatteitamme työpajalla ovat:

 • Arvostava kohtaaminen
 • Kuuntelu ja kunnioitus
 • Kannustaminen
 • Tulevaisuususko

Työpajan valmennustyö kannustaa sinua…

 • Työskentelemään valmentautujan kanssa kokonaisvaltaisesti
 • Tukemaan osaamisen kehittymistä
 • Yksilöllisten jatkopolkujen pohtimiseen
 • Toimimaan suunnitelmallisesti yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa

Tarkenna omat vastuualueet työssäsi ja perehdy lisää:

Yhteystiedot

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry