Inton näkökulma: Etsivä nuorisotyö oppivelvollisuuslain uudistuessa

Julkaisutyyppi: Vaikuttamismateriaali

Into on koonnut vuonna 2021 oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen etsivää nuorisotyötä koskevat näkökulmat yhteen paperiin.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry