Sote-uudistus ja työpajojen uusi ajanlasku? Edessä tuntematon ja huoli valmentautujista

Julkaisutyyppi: Raportit ja selvitykset

Raportti työpajatoimijoille syksyllä 2022 toteutetun sote-kyselyn tuloksista. Sote-uudistuksen myötä työpajojen yleisin palvelu, kuntouttava työtoiminta, siirtyy hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023. Kysely osoittaa, että sote-uudistus ja sen tuomat muutokset koskevat lähes kaikkia työpajoja: ainoastaan kolme prosenttia vastaajista on sitä mieltä, ettei sote-uudistuksella ole lainkaan vaikutuksia oman organisaation toimintaan. Kysely tuo esille, että sote-uudistukseen liittyy työpajakentällä suuri epätietoisuus. Monen työpajan tulevaisuus on edelleen täynnä kysymyksiä. Tämä herättää huolta heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden katkeamisesta ja tilanteen heikkenemisestä.

Jopa kolmasosa kyselyyn vastanneista työpajatoimijoista katsoo, ettei heillä ole tarkkaa tietoa, miten uudistus oman organisaation toimintaan vaikuttaa. Kyselyn perusteella kunnallisista työpajoista 22 %  on siirtymässä hyvinvointialueelle. Myös toiminnan siirtämisen kohdalla käytännön yhteistyöhön kunnan ja hyvinvointialueen välillä liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä.

Kyselyn mukaan kunnallisten työpajojen vaihtoehtona on myös keskittyä muihin palveluihin. Kunnallista työpajoista lähes 20 % ei enää uudistuksen jälkeen tuota kuntouttavaa työtoimintaa. Kunnallisilla työpajoilla yhdeksi mahdollisuudeksi tarjota jatkossakin kuntouttavaa työtoimintaa on noussut ns. kumppanuusmalli, jossa hyvinvointialue ohjaa asiakkaita työpajalle, mutta raha ei liiku. Tämän vaihtoehdon on valinnut 11 % kyselyyn vastanneista kunnallisista työpajoista. Yhdistys- ja säätiömuotoisista työpajoista lähes 40 % on osallistumassa hyvinvointialueiden kilpailutuksiin, kunnallisista pajoista ei yksikään.

Kyselyn perusteella keskeisimmäksi kehittämistä vaativiksi kokonaisuuksiksi nousevat hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspintayhteistyö, sopimuksellisuus ja toimenpiteet. Tarvitaan myös ministeriötason valtakunnallisia linjauksia. Odotukset OKM:n asettamalle työryhmälle työlle ovat suuret.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry