Täältä löydät Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen annin kootusti

Tässä artikkelissa kokoamme yhteen Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen maaliskuun 2024 loppuun päättynyttä kautta. Kerää itsellesi sopivimmat hedelmät oman työsi tueksi!

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus kehitti valtakunnallisesti etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajojen toimintaa opetus- ja kulttuuriministeriön valtuutuksella ja rahoituksella ajalla 1.8.2020-31.3.2024. Inton, MIELI Suomen mielenterveys ry:n, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n sekä Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian (XAMK) yhteiset vuodet tuottivat valtavan määrän materiaalia, koulutuksia, tilaisuuksia ja tutkimusta – ymmärrystä, osaamista ja kohtaamisia kentän ammattilaisille sekä sidosryhmille.

Läheskään kaikkea osaamiskeskuksessa tehtyä ei pysty yksinkertaistamaan linkiksi tai painotuotteeksi. Alla olevasta artikkelista löydät kuitenkin helposti Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen ladattavat tuotokset.

Tähän artikkeliin kannattaa palata takaisin toisenkin kerran, sillä lisäämme materiaalia koko ajan! Listausten alta pääset myöhemmin lukemaan myös osaamiskeskuksessa työskennelleiden kokemuksia ja muistoja päättyneestä kaudesta.

Käsikirjat – työmuotojemme uudet perusteokset

Kohdennetun nuorisotyön laadun kehittäminen

Muut ammattilaisille suunnatut materiaalit

Sidosryhmille ja verkostoille suunnatut materiaalit

Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari

Tutkimus: artikkelit, raportit ja muut julkaisut

Osaamiskeskuksen tuella tehdyt opinnäytteet

Koulutukset

Tässä listauksessa on lueteltu Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen tuottamat koulutukset. Linkit johtavat mahdollisiin lisämateriaaleihin. Löydät varsinaiset koulutukset Inton Youtubesta sekä kaikille etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla toimiville tarkoitetulta Claned-koulutusalustaltamme.

MIELI ry:n ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n koulutukset löytyvät heidän koulutusalustoiltaan.

 • Sosiaalisen vahvistamisen miniseminaari -verkkokoulutus
 • Innostu johtajuudesta – verkkokoulutus esihenkilöille
 • Täältä tullaan etsivä nuorisotyö -perehdytys uusille etsiville nuorisotyöntekijöille
 • Etsivän nuorisotyön hiljainen tieto -koulutus kokeneille etsiville nuorisotyöntekijöille
 • Perehdytys Aikalisä-toimintaan etsiville nuorisotyöntekijöille
 • Tapaus Nuori – case-työskentelyn koulutukset etsiville nuorisotyöntekijöille
 • Etsivän nuorisotyön alueelliset tulevaisuustyöpajat
 • Ammatillinen vastuu ja työn rajaaminen etsivässä nuorisotyössä -koulutus
 • Työpajatoiminnan ABC -verkkokoulutukset uusille työpajavalmentajille
 • Vaikuttavaa valmennusta -verkkokoulutukset työpajojen ammattilaisille
 • Arviointi valmennuksessa -verkko- ja kasvokkaiskoulutukset
 • Opinnollistamisen perusteet -koulutus työpajoille
 • Työpajatoiminnan käsitteet ja laatukriteerit -koulutustallenteet 
 • Työpajatoiminnan laadunarvioinnin STL -koulutustallenteet
 • Kirjaaminen työpajatoiminnassa -koulutukset
 • PARty-asiakas- ja tiedonhallintajärjestelmän tavoitevälilehti tutuksi
 • Visuaaliset muistiinpanot -koulutukset
 • Hyvinvointia rakentamassa -koulutukset
 • Muutoksen sietämätön paino -koulutukset
 • Palautuminen ja työn rajaaminen -koulutukset
 • Kohtaaminen ja vuorovaikutuksen tavat -verkkokoulutus
 • Traumatietoisuutta etsiville nuorisotyöntekijöille ja työpajan valmentajille -koulutukset
 • Nuorten kulttuuri ja päihteet -intensiiviverkkokurssit
 • Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä
 • Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö etsivässä nuorisotyössä
 • Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö työpajatoiminnassa
 • Päihteiden puheeksiotto nuorisotyössä
 • Päihteiden puheeksiotto etsivässä nuorisotyössä
 • Päihteiden puheeksiotto työpajatoiminnassa
 • Työpajojen päihdetoimintaohje –verkkokurssi
 • Ryhmäilmiö etsivässä nuorisotyössä
 • Ryhmäilmiö työpajoilla
 • Minä riitän – itsemyötätunnon voimaa! -koulutus
 • Vahvuudet voimavaraksi –koulutus
 • Alueellisten koordinaattoreiden koulutussisällöt (rajoitetulla verkkokoulutusalustalla)

Osaamiskeskuksen työntekijöiden mietteitä

Katri Peräahon blogikirjoitus

Susanna Palon blogikirjoitus

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry