”Tuntuu, että on pidetty huolta”. Etsivän nuorisotyön valtakunnalliset Sovari 2020 -tulokset

Julkaisutyyppi: Raportit ja selvitykset

Raportti esittelee etsivän nuorisotyön valtakunnalliset Sovari-tulokset vuodelta 2020.

Sovari 2020 -tulosten mukaan nuoret antavat etsivälle nuorisotyölle arvosanan 4,6 asteikolla 1–5. Sovari 2020 kokoaa
2 145 nuoren näkemykset etsivästä nuorisotyöstä ja sen vaikutuksista sosiaalisen vahvistumisen näkökulmasta: 1 367
nuorta vastasi Sovari-peruskyselyyn ja 778 nuorta lyhennettyyn Sovari EASY-kyselyyn.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry