Mielenterveyden vahvistajan käsikirja

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Käsikirjassa perehdytään mielenterveyden vahvistamiseen etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa sekä tarjotaan käytännön työkaluja ammattilaisten työn tueksi. 1. painos julkaistu sähköisesti 3/2024.

Käsikirja rakentuu näille työmuodoille keskeisten mielenterveyden edistämisen teorioiden, viitekehysten ja työotteiden varaan. Tavoitteena on vahvistaa luottamusta omaan osaamiseen, tukea työn rajaamisessa sekä lisätä varmuutta nuorten mielenterveyttä tukevaan työhön erilaisissa nuorten tilanteissa. Käsikirjan punaisena lankana kulkee etsivälle nuorisotyölle ja nuorten työpajatoiminnalle keskeinen työote, sosiaalinen vahvistaminen, jonka tavoitteet ovat linjassa mielenterveyden edistämisen kanssa.

Käsikirja on tarkoitettu luettavaksi hallittavan kokoisissa paloissa, omassa rauhassa pysähtyen muun työn keskellä. Se koostuu viidestä tieto-osiosta, joista jokainen alkaa lyhyellä pysähtymisharjoituksella. Harjoituksen tarkoitus on rauhoittaa mieli ja keho ja valmistautua lukuhetkeä varten. Harjoituksia voi kokeilla myös nuorten kanssa.

Kirja sisältää tieto-osioiden lisäksi tehtäviä oman pohdintasi tueksi, työyhteisön kanssa käsiteltäviksi ja nuorten parissa tehtäväksi. Näiden tavoitteena on viedä tieto-osioiden sisältöjä käytäntöön. Käsikirjassa viitataan myös erilaisiin materiaaleihin ja tietosivuihin. Mukaan on pyritty valitsemaan sellaisia sisältöjä, jotka eivät ole aikaan sidottuja. Lisää materiaaleja on mahdollista löytää esimerkiksi MIELI ry:n, Mielenterveyden keskusliiton, Nyyti ry:n ja Mielenterveystalo.fi-palveluiden sivuilta.

Kirjan kirjoittaja Katri Peräaho (MIELI ry) työskenteli Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa vuosina 2021-2023. Teoksen toimittamiseen osallistuivat Inton työntekijät ja se on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella osana osaamiskeskustoimintaa.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry