Kuka edustaa kuntaa kutsuntalautakunnassa? Tietoja ja näkökulmia etsivän nuorisotyön Aikalisä-toiminnasta

Julkaisutyyppi: Raportit ja selvitykset

Huhtikuussa 2024 julkaistu ainutlaatuinen raportti kertoo, minkälaisissa asemissa toimivia henkilöitä kunnat olivat nimenneet edustajikseen eli ns. siviilijäseniksi kutsuntalautakuntiin syksyn 2023 kutsunnoissa (15.8.-15.12.2023).

Into ja etsivän nuorisotyön koordinaattorit kokosivat Aikalisä-toiminnasta vastaavien etsivien nuorisotyöntekijöiden avulla syksyn 2023 kutsuntakierroksen aikana kunnista ympäri Suomen tiedot siitä, millaisessa asemassa toimiva henkilö missäkin oli nimetty kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan. Tulokset esitetään raportissa sekä valtakunnallisesti että aluehallintovirastojen toimialueiden ja niihin kuuluvien maakuntien mukaan.

Raportti sisältää myös ehdotuksia nykytilanteen kehittämiseksi. Kunnan edustajan nähdään olevan olennaisessa roolissa niin kutsuntalautakunnassa tapahtuvan nuoren kohtaamisen kuin Aikalisä-toiminnankin kannalta. Hetki, jolloin nuori saa lautakunnalta palveluksenastumismääräyksen – tai toisenlaisen päätöksen – saattaa olla hänen elämänkululleen monella tapaa käänteentekevä. Yhteiskunnan on hyvä se tunnistaa ja miettiä, kuinka tuosta kallisarvoisesta hetkestä ja kohtaamisesta tehdään yhdessä mahdollisimman rakentava.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry