Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen yhteistyö Ohjaamojen kanssa. Selvitys ihanteista ja niiden toteutumisesta. (2021)

Julkaisutyyppi: Raportit ja selvitykset

Selvitys etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen yhteistyöstä Ohjaamojen kanssa - tulokset kyselyistä (etsiville 09-10/2020, työpajoille 11/2020).

Inton ja kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen selvitys etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen yhteistyöstä Ohjaamojen kanssa. Tarkastelussa se millaista yhteistyötä pidetään toivottavana, kuinka yhteistyön koetaan nyt toteutuvan, ja millaisia ovat yhteistyön keskeiset ongelmat sekä erityisen hyviksi huomatut käytännöt ja ratkaisut.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry