Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen yhteistyö Ohjaamojen kanssa. Selvitys ihanteista ja niiden toteutumisesta. (2021)

Julkaisutyyppi: Raportit ja selvitykset

Selvitys etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen yhteistyöstä Ohjaamojen kanssa - tulokset kyselyistä. Julkaistu 01/2021 (kysely etsiville 09-10/2020, työpajoille 11/2020).

Inton ja kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen selvitys etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen yhteistyöstä Ohjaamojen kanssa. Tarkastelussa se

  • millaista monialaista yhteistyötä pidetään toivottavana,
  • kuinka yhteistyön koetaan nyt toteutuvan, ja
  • millaisia ovat yhteistyön keskeiset ongelmakohdat sekä erityisen hyviksi huomatut käytännöt ja ratkaisut.
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry