Etsivän nuorisotyön nuorille ja työpajojen valmentautujille suunnatun korona-ajan kyselyn tuloksia

Julkaisutyyppi: Raportit ja selvitykset

Etsivän nuorisotyön ja työpajojen asiakkaille toteutettiin kyselyt koronaepidemian vaikutuksista keväällä 2020. Raporttiin on koottu kyselyiden keskeiset tulokset.

Kyselyissä selvitettiin, millaisia muutoksia etsivän nuorisotyön nuoret ja työpajojen valmentautujat kokivat tuen tarpeissaan koronaepidemian käynnistymisen myötä. Raportti vetää yhteen myös tulokset siitä, millä tavoin nuoret ja aikuiset kokivat saaneensa tukea tilanteeseen etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta, sekä näiden palveluiden kehittämistarpeista epidemiatilanteessa.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry