Työpajatoiminnan käsikirja

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Käsikirjassa perehdytään suomalaiseen työpajatoimintaan kokonaisvaltaisesti ja moniulotteisesti. 1. painos julkaistu 12/2023.

Kirja käsittelee työpajatoiminnan toimintaympäristöä, tehtävää, tavoitetta ja arvoja, kohderyhmää ja käytäntöjä sekä johtamista, rakenteita ja lakeja. Keskeisiä ja läpileikkaavia teemoja ovat:

  • sosiaalinen vahvistaminen
  • valmentaminen työtapana
  • toiminnallisuus ja tekemällä oppiminen
  • yhteisöllisyys
  • tasavertainen kohtaaminen, luottamuksen rakentaminen ja osallisuuteen tukeminen
  • verkostomainen työskentelytapa ja monialainen yhteistyö

Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota työpajatoiminnan johtamiseen, viestintään, laadunarviointiin, työhyvinvointiin, tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen, sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Työpajoilla eri työnimikkeillä työskentelevien, heidän esihenkilöidensä ja organisaation johdon ohella, käsikirja soveltuu kaikille kasvatus-, ohjaus-, sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisille, opiskelijoille ja opettajille sekä työpajojen moninaisille sidosryhmille perusteokseksi työpajatoiminnasta sekä syventämään tietämystä.

Toimittajat ovat alan asiantuntijoita kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa ja työpajatoiminnan valtakunnallisessa asiantuntijajärjestössä Intossa. Kirjan laatimista on ohjeistanut eri alueiden työpajatoiminnan ammattilaisista koottu 16-henkinen kehittäjäryhmä, joka toi kuuluville työpajatoiminnan moninaisuutta ja auttoi sanoittamaan aiheita, joita ei työpajatoiminnan puitteissa ole aiemmin sanoitettu. Kirja on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Painettua pehmeäkantista versiota (B5-koko) voi tilata maksutta tilauslomakkeen avulla.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry