Kategoria: Uutinen

Työpajat tukevat nuoria opiskeluissa laajentuneen oppivelvollisuuden aikana

Oppivelvollisuuden laajentaminen tarjoaa työpajoille mahdollisuuden toimia koulutuksen järjestäjän vaihtoehtoisena oppimisympäristönä. Myös uusi tutkintoon valmentava koulutus tuo työpajoille uusia yhteistyömahdollisuuksia. 24.11. verkossa järjestettävä Synergiaseminaari kokoaa yli 150 työpajojen ja koulutuksen järjestäjän edustajaa vahvistamaan yhteistyötään.

Kansanedustaja Riitta Mäkinen Inton puheenjohtajaksi vuosille 2022-2023

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n syyskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosille 2022–2023 kansanedustaja Riitta Mäkisen (sd.) Keski-Suomesta. Hän on toiminut Inton puheenjohtajana vuosina 2020–2021. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 17.11. Helsingissä. 

Inton ratkaisut aluevaaleihin: Huomio lähipalveluihin

Aluevaaleissa päätetään keskeisten palveluiden saatavuudesta ja palveluverkostosta. Miten hyvinvointialueilla voidaan vahvistaa nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien osallisuutta? Inton aluevaaliteemat tarjoavat tähän kolme ratkaisua.

Into opinnollistaa omia koulutuksia!

Into on tehnyt yhteistyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun – Xamk kanssa koulutusten opinnollistamiseksi. Osallistujilla on nyt mahdollisuus saada 2 opintopistettä Inton perehdyttävistä koulutuksista.

Lisää yhteistä kehittämistä, hintataso kohdilleen ja asiakasohjaus kuntoon!

Sote-uudistus tulee muuttamaan olennaisesti työpajakenttää ja sen palveluita. Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle vuoden 2023 alussa. Tällä hetkellä osa työpajoista tekee näissä palveluissa yhteistyötä sote-kuntayhtymien kanssa. Vaikka rakenteet muuttuvat ja toimijatahot osin vaihtuvat, työpajoilta kertyneitä kokemuksia kannattaa hyödyntää sote-uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa!

Työpajojen käsitteet ja laatukriteerit -verkkokuulemistilaisuudet

Tervetuloa keskustelemaan työpajatoiminnan käsitteiden uudistamisesta ja työpajatoiminnan laatukriteereistä! Into on käynnistänyt kehittämistyön, jonka tavoitteena on määritellä ja uudistaa työpajatoiminnan käsitteistöä ja luoda työpajatoiminnan laatukriteerit yhteiskehittelyyn perustuen. Osana tätä prosessia toteutamme neljä samansisältöistä verkkokuulemistilaisuutta työpajakentän edustajille. Tavoitteena on käydä keskustelua nyt tunnistetuista käsitteiden uudistamistarpeista ja laatukriteerien ehdotuksista sekä kerätä näihin liittyviä kommentteja ja ajatuksia. Tilaisuuksien fasilitaattorina … Jatkuu

Nuorisotyön rahoitusuutiset synkensivät horisontin

Opetus- ja kulttuuriministeriön leikkauslistan uutisoinnin osuminen Nuorisotyön viikolle ei kohottanut mielialaa. Koronaepidemian myötä nuorten hyvinvointi on heikentynyt ja tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Nuorisotyöhön kohdistuvat leikkaukset osuvat pahimpaan mahdolliseen ajankohtaan.

Maanpuolustusmitali etsivä nuorisotyöntekijä Noora Kuuskoskelle Aikalisätoiminnasta nuorten hyväksi

Torstaina 26.8.2021 eräs etsivä nuorisotyöntekijä sai kokea koko etsivän nuorisotyön kenttää ilahduttaneen juhlahetken, joka sadoista sosiaalisessa mediassa esitetyistä onnitteluista päätellen ei jättänyt ketään kylmäksi. Puolustusvoimat palkitsi Noora Kuuskosken maanpuolustusmitalilla työstä, jota hän etsivänä nuorisotyöntekijänä on vuosien ajan tehnyt niin yksittäisten nuorten kuin yleisesti suomalaista yhteiskuntaa palvelevien tehtävien hyväksi. Harvinaislaatuista palkitsemista voidaan pitää tunnustuksena myös etsivän nuorisotyön ja Aikalisä-toimintamallin kansalliselle merkitykselle.

Inton terveiset budjettiriiheen

Koronaepidemia on kasvattanut työttömyyttä ja lisännyt nuorten pahoinvointia. Syyskuun alun budjettiriihessä tulee panostaa nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä työllisyyden edistämiseen. Tilanteet ovat vaikeutuneet erityisesti niillä, joilla jo ennestään on ollut haasteita ja palveluvelka on kasvanut. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä koulutus- ja työelämävalmiuksia vahvistaville palveluille on entistä suurempi tarve.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry