Kategoria: Uutinen

Työryhmän selvitys lainsäädäntöuudistusten vaikutuksista työpajatoimintaan valmistui

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kesäkuussa 2022 työryhmän selvittämään lainsäädäntöuudistusten vaikutuksia työpajatoimintaan sekä laatimaan suosituksia, joilla vähennetään lakiuudistusten kielteisiä vaikutuksia. Työryhmän työskentelyyn osallistuivat OKM, TEM ja STM, Kuntaliitto, Aluehallintovirastot ja Into. Työryhmä kuuli laajasti työpajatoimijoita koulutuksen, työllisyyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta. Sote-lainsäädännön hyväksymisen yhteydessä eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2021 lausuman, jossa edellytettiin, että osana lainsäädännön toteutumisen … Jatkuu

Tutkimus: suurten kaupunkien etsivät nuorisotyöntekijät seisovat lujasti työnsä takana ja saavat voimaa toisistaan

Janina Koski tutki opinnäytteessään suurimpien kaupunkien etsivien nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointia ja kokemuksia työstään. Tulokset saattavat lyödä tarkastelijan jopa ällikällä – niin hyvässä valossa etsivät näkevät tehtävänsä ja työyhteisönsä. Kuva ei kuitenkaan ole vailla säröjä: nuorten ohjaamista vaikeuttavat palvelupuutteet ovat todellinen haaste etsivien jaksamiselle.

Into rekrytoi viestintäpäällikön

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajayhdistys ry rekrytoi viestintäpäällikön vastaamaan yhdistyksen viestinnästä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Into on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiantuntijaorganisaatio. Edustamme 270 työpajaa sekä 600 etsivää nuorisotyöntekijää Suomessa. Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelee yli 2200 ammattilaista. Tutustu Intoon, etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan. Viestintäpäällikkömme siirtyessä uusiin tehtäviin etsimme uutta viestintäpäällikköä vastaamaan yhdistyksemme viestinnästä, … Jatkuu

Synergiaseminaarissa esillä työpajatoiminnan opinnollistamisen uusia avauksia 

Työpajojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyön laajentamiseen on nyt entistä paremmat mahdollisuudet. Tutkintokoulutukseen valmentaja koulutus (TUVA), opinnollistaminen ja osaamismerkit kuntouttavan työtoiminnan aikana sekä korkeakoulupolut ovat esimerkkejä yhteistyöstä. Verkossa 17.11. järjestettävä Synergiaseminaari kokoaa noin 150 opinnollistamisen parissa työskentelevää ja siitä kiinnostunutta työpajojen ja koulutuksen järjestäjän edustajaa vertaiskehittämisen äärelle.

93 % nuorista ja aikuisista kokee sosiaalista vahvistumista etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa

Sovari 2021 -tulosten mukaan 93 % nuorista ja aikuisista kokee sosiaalista vahvistumista etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa. Kyse on laaja-alaisesta elämäntaitojen vahvistumisesta: valtaosa vastaajista on kokenut itseluottamuksen, sosiaalisten taitojen, arjen- ja elämänhallinnan sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksiensa kehittymistä. Kuusi kymmenestä vastaajasta on kokenut selkeän myönteisen muutoksen elämäntilanteessaan tai -taidoissaan palvelujakson aikana. Kysely kokosi kaikkiaan noin 6800 nuoren … Jatkuu

Työpajatoiminnan laatumerkki haettavissa

Kauan odotetut työpajatoiminnan laatukriteerit ovat valmiit ja nyt on auki laatumerkin haku työpajoille. Ensimmäiset laatumerkit myönnetään alkuvuodesta 2023. Työpajatoiminnan laatukriteerit auttavat ja tukevat työpajatoimijoita ympäri Suomea kehittämään ja kehittymään työssään. Tavoitteena on valtakunnallisesti entistä laadukkaammat ja vaikuttavammat työpajapalvelut. Työpajatoimijat pystyvät nykyiselläänkin osoittamaan työnsä vaikuttavuutta, mutta edessä olevat yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät työpajatoiminnan laadun vahvempaa osoittamista ja … Jatkuu

Sote-uudistus muuttaa työpajakenttää

Millaisia vaikutuksia sote-uudistuksella on työpajakentälle? Missä nyt mennään? Into kysyi jäsenorganisaatioiltaan. Kysely tuo esille, että sote-uudistukseen liittyy työpajakentällä suuri epätietoisuus. Monen työpajan tulevaisuus on edelleen täynnä kysymyksiä. Kyselyn perusteella myöskään hyvinvointialueiden valmius tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta tammikuun alussa ei näyttäydy vahvana. Tämä herättää huolta heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden ja kokonaiselämäntilanteen heikkenemisestä. Miten valmentautujien moninaisiin tarpeisiin voidaan jatkossa vastata? Miten taataan, etteivät palvelupolut katkea?

Ehdota jäsentä Inton hallitukseen

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n (Into) syyskokouksessa 23.11. valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kolme varsinaista jäsentä vuosille 2023–2024 ja kolme
varajäsentä vuodelle 2023. Inton jäsenorganisaatioilla on nyt mahdollisuus tehdä esityksiä hallituksen jäseniksi.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry