Sosiaalinen vahvistaminen kuvina

Julkaisutyyppi: Logot ja kuvat

Sosiaalinen vahvistaminen on keskeinen tavoite etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa. Voit tulostaa sosiaalisen vahvistamisen kuvat omaan diaesitykseesi, esitteeseen tai vaikkapa julisteeksi seinälle. Kuvien avulla voit jäsentää ja havainnollistaa etsivän nuorisotyön tai työpajatoiminnan tavoitteita ja toimintatapoja sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta. Kuvat ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Sosiaalinen vahvistaminen on sosiaalisen toimintakyvyn, arjen asioiden hallinnan ja elämänhallinnan parantamista. Se on ihmisen keskeisten elämäntaitojen vahvistamista.

Tavoitteena on parantaa yksilön kykyä toimia ja selviytyä sosiaalisissa tilanteissa sekä olla osallinen yhteisöissä. Tähän tarvitaan itsetuntemusta, käsitystä omista vahvuuksista ja osaamisesta.

Sosiaalinen vahvistaminen edistää ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja selviytyä erilaisista elämäntilanteista, tarvittaessa apua vastaanottaen.

 

 

 

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry