Etsivän nuorisotyön käsikirja

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Etsivän nuorisotyön käsikirjassa perehdytään suomalaisen etsivän nuorisotyön kentän kokonaisuuteen syväluotaavasti, yleistajuisesti ja käytännönläheisesti.

Kirja käsittelee etsivän nuorisotyön tehtävää, tavoitetta ja arvoja, kohderyhmää ja käytäntöjä sekä johtamista, rakenteita ja lakeja. Keskeisiä ja läpileikkaavia teemoja ovat

  • sosiaalinen vahvistaminen
  • nuorisotyöllinen ja etsivä työote
  • tasavertainen kohtaaminen, luottamuksen rakentaminen ja rinnalla kulkeminen
  • palveluihin ohjaaminen ja monialainen yhteistyö.

Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään työhyvinvointiin, tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen nuorisotyössä.

Etsivien nuorisotyöntekijöiden, heidän esihenkilöidensä ja organisaatioidensa ohella käsikirja soveltuu kaikille kasvatus-, ohjaus-, sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisille, opiskelijoille ja opettajille.

Toimittajat ovat alan kokeneita asiantuntijoita kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksesta ja etsivän nuorisotyön valtakunnallisesta asiantuntijajärjestöstä Intosta. Käsikirjan laatimista on ohjeistanut eri alueiden etsivistä nuorisotyöntekijöistä koottu 16-henkinen kehittäjäryhmä, joka toi kuuluville työn kansallista moniäänisyyttä ja auttoi tunnistamaan kaikkien etsivien yhdessä jakamia pohjasäveliä. Kirja on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Käsikirjan julkaisutilaisuus ke 1.6.2022 klo 13:00-14:30:

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry