Etsivän nuorisotyön käsikirja

Julkaisutyyppi: Julkaisu

Etsivän nuorisotyön käsikirja on tarkoitettu uusille etsiville nuorisotyöntekijöille työmuotoon perehtymisen tueksi.

Käsikirjaa voidaan hyödyntää myös työn suuntaamisessa ja kehittämisessä, työmuodon tunnettuuden lisäämisessä sidosryhmien keskuudessa sekä opetusmateriaalina nuorisotyön tutkintokoulutuksissa. Etsivän nuorisotyön käsikirja on tuotettu Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Käsikirjaa uudistetaan parhaillaan – uusi versio julkaistaan vuoden 2022 aikana.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry