Päihdetoimintaohje työpajoille

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Materiaali työpajan päihdetoimintaohjeen laatimisen tueksi.

Nuorten työpajatoimintaan suunnattu materiaali työpajan päihdetoimintaohjeen laatimisen tueksi. Päihdetoimintaohjeet ovat työpajayhteisön yhteiset säännöt, jotka luovat perustan ehkäisevälle päihdetyölle sekä helpottavat päihdehaittojen ehkäisyä ja niihin reagointia. Materiaalista saat tukea sekä uuden ohjeen laatimiseen että olemassa olevan ohjeen päivittämiseen. 

TILAA TAI LATAA MATERIAALI: Päihdetoimintaohje nuorten työpajoille – EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n materiaalit tarjoavat tukea ja apua ehkäisevän päihdetyön suunnitelmalliseen toteuttamiseen sekä erilaisiin keskustelu- ja puheeksiottotilanteisiin. Kaikki Osaamiskeskustoiminnan tuottamat materiaalit löytyvät osoitteesta https://ehyt.fi/osaamiskeskustoiminta.   

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry